Hjælp til virksomheder, der deltager i et projekt

Her på siden kan du få overblik over, hvad det kræver af din virksomhed at deltage i et projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har igangsat. Kravene er forskellige efter, om projektet har fået tilskud fra EU’s strukturfonde eller de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Enkeltvirksomheder kan ikke søge støtte direkte hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De kan derimod indgå som økonomiske partnere og statsstøttemodtagere i projekter.

I er økonomisk partner, hvis I betaler udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand.

Eksempler på økonomiske partnere

  • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
  • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
  • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.
  • Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan godkendes.
I kan læse mere om kravene i støtteberettigelsesreglerne, særligt i afsnittene om:

Er I med i projektudvikling og -gennemførelse?

Hvis I eller jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt, skal I eller den tegningsberettigede underskrive en særlig partnererklæring.

Er I med i udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og ansatte?

I skal udfylde en partnererklæring for jeres virksomhed eller ansatte, hvis jeres virksomhed, institution eller en eller flere af jeres ansatte deltager i et projekt for at udvikle jeres virksomhed, institution eller ansatte gennem nye kompetencer.

I er økonomisk partner, hvis I betaler udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand.

Eksempler på økonomiske partnere

  • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
  • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
  • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.
  • Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Statsstøtte

Statsstøtte kan omfatte alle former for offentlig støtte, der gives til en eller flere virksomheder. Statsstøtte giver den modtagende virksomhed en økonomisk fordel frem for andre virksomheder, som ikke modtager støtten. Dette gælder uanset den konkrete form for støtte, dvs. både kontante tilskud og de situationer, hvor ydelser stilles helt eller delvist gratis til rådighed for virksomheder.

De minimis

De minimis-reglerne betyder, at hver enkelt virksomhed i projektet kan modtage støtte på op til 200.000 euro i en periode på tre regnskabsår. Alle virksomheder, der modtager de minimis-støtte i et projekt, skal udfylde en erklæring.

Til virksomheder, der deltager i strukturfondsprojekter:

Til virksomheder, der deltager i projekter uden strukturfondsmidler:

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om, hvad det kræver af virksomheder at deltage i erhvervsfremmeprojekter.