Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  04.04.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.318.411
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.062.724
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Vrå Højskole

Projektbeskrivelse

Formål og forventet effekt

Det overordnede formål med projekt "Højskolen – en alternativ vej til erhvervsuddannelse" er at få flere unge mellem 17 og 25 år til at påbegynde – og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Helt konkret tilbyder projektet i løbet af 3 år at optage 150 elever på et 20 ugers intensivt læringsforløb, der peger mod optagelse på en erhvervsskole. Dette skal ses i lyset af, at at den Nordjyske Region, sammen med resten af Danmark, om føje år vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Og i den forbindelse er det første skridt at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, så virksomhedernes fremtidige adgang til den faglærte arbejdskraft øges.

Ifølge Erhvervsskolereformen er målet, at mindst 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025.

I Nordjylland er optaget på erhvervsuddannelserne også faldende. Tallet for 2017 var i Nordjylland på 22,2% – hvorimod tallet på landsplan var helt nede på 18,5%. Dog viser der sig en mindre stigning for 2018, idet søgetallet på landsplan var på 14,9% og for Nordjylland på 24,2%. Til sammenligning var søgetallet i 2001 på landsplan 32%.

Projektet forventer at ud af de 150 elever, der alle gennemfører forløbet, vil 90 elever søge optagelse på erhvervsuddannelse, og de resterende vil komme videre ad anden vej, enten i en anden uddannelse eller i job.

Projektets 8 aktiviteter:

 1. Projektorganisering og kick-off for projektets aktører.
 2. Ny viden og kompetence til projektets undervisere.
 3. Visitation, introduktion til projektet og til læringsmiljøet på Vrå Højskole..
 4. Gruppevejledning efter WATCH-modellen.
 5. Fokus på erhvervsuddannelse og typer af faglært arbejde.
 6. Skræddersyet helhedsindsats for den enkelte med base i højskolelivet.
 7. Overgang til erhvervsuddannelse/videre aktivitet.
 8. Følgeforskning og perspektivering/dokumentation af projektets resultater.

Hvorledes leder ovenstående aktiviteter frem til det ønskede resultat

Projektet består overordnet af to vigtige indsatser nemlig:

 1. En skræddersyet helhedsindsats i forhold til den enkelte unge, der skal mødes, hvor han/hun er. Dette sker med udgangspunkt i højskolelivet.
 2. En massiv oplysningskampagne om erhvervsskolernes faglige og sociale univers og om mulige arbejdspladser.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF