Højskolen som genvej til uddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  25.08.2014
 • Slutdato

  30.06.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.336.940
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.443.205
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Vrå Højskole

Projektbeskrivelse

Projektet skal forsøge at bruge højskolen som genvej til uddannelse og erhverv i hele Region Nordjylland. Projektet skal gennem højskolekursus med særligt fokus på at motivere og afklare den unge, skabe en ny chance til unge, der skal hjælpes ind i uddannelsessystemet.

Der mangler faglært arbejdskraft i Nordjylland indenfor bygge og anlæg og sundhedsområdet, og derfor vejleder projektet ikke kun om ungdomsuddannelse men også om ”uddannelse til job”.

Projektet skal løbe over en treårig periode i tæt samarbejde med regionens erhvervsliv og hele vejledningssystemet med tre hovedlinjer: Turisme, Bygge- og anlæg og Sundhed. Ideen er at hjælpe op til 140 unge med at opnå faglige kompetencer, dannelsesmæssige aspekter og vigtigst at påbegynde en uddannelse. Det drejer sig om unge, der ikke er kommet helskindet ud af den almindelige skolegang, og som både mangler kundskaber, men også mangler en idé om, hvor deres liv er på vej hen.

Hovedaktiviteterne i projektet omfatter:

 1. etablering af en projektorganisation 
 2. kompetenceudvikling af undervisere
 3. undervisning og læringsmiljø
 4. praktik og brobygning og endelig
 5. følgeforskning

Projektet tager udgangspunkt i de effekter og output, som vi har ønsket at opnå med deltagerne i løbet af de uger, hvor de er tilknyttet projektet. Målet er, at deltagerne opnår faglige kompetencer, dannelsesmæssige aspekter og målrettethed i forhold til uddannelse og erhverv. I forhold til at opnå denne udvikling, er der opstillet 3 effektmål, som skal nås undervejs, samt et endeligt output mål.

De unge skal følge et højskoleforløb, der har alle højskolens dannelsesmæssige kvaliteter. Samtidig skal de fokusere på et linjefag, der er tilrettelagt med henblik på at opfylde projektets egentlige formål, vækst gennem uddannelse. Resultaterne forankres i regionen via et udbygget samarbejde med erhvervsliv og vejledningssystemet, således at projektet efter de tre år er bæredygtigt i sig selv.