Nyhed

Høring: Ændring af bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til bestyrelsen

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er netop sendt i offentlig høring.

  • 19. november 2021

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Efter den gældende bekendtgørelse udpeges et af medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra SMVdanmark, Dansk Byggeri og Tekniq.

Dansk Byggeri eksisterer ikke længere som en selvstændig erhvervsorganisation. Med udkastet til ændringsbekendtgørelsen tilpasses ovennævnte bestemmelse, så Dansk Byggeri ikke længere fremgår. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. februar 2022. 

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring. Her finder I også høringsbrev og -liste. 

Se høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste på Høringsportalen

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Fredag den 17. december 2021 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar via email til Mette Friis Nielsen: [email protected]

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29,8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

Kontakt os, hvis I har spørgsmål om høringen.

Mette Friis Nielsen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1710