Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes nu i høring.

  • 16. februar 2021

Fristen for at indsende høringssvar er:

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00

I skal sende jeres høringssvar til:

Sarah Nørgaard Andersen: sarand@erst.dk

Alternativt kan I sende høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg

Baggrund og hovedindhold

Bekendtgørelsen har til formål at samle reglerne for administration af tilskud af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for bl.a. at mindske de administrative byrder for modtagere af midlerne.

Bekendtgørelsen skal kodificere gældende regler, fastsat i vejledninger, som i forvejen er gældende for modtagere af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bekendtgørelsen indeholder regler om behandling af ansøgninger, regler om godkendelse af udgifter, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber m.v.

Med bekendtgørelsen vil det bl.a. blive muligt i større omfang at gøre brug af standardsatser eller kontraktansættelser i forbindelse med deltagelse i projekter, der modtager decentrale erhvervsfremmemidler, samt øget mulighed for tilskud til indkøb af materiel. Herudover fastsættes beføjelser til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt.

Læs udkast til bekendtgørelse (pdf)

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringslisten på Høringsportalen

Kontakt

Kontakt os, hvis I vil vide mere om udkastet til bekendtgørelse og høringen.

Sarah Nørgaard Andersen

Email: sarand@erst.dk

Telefon 3529 1761

Kontakt

Kontakt os, hvis I vil vide mere om udkastet til bekendtgørelse og høringen.

Josva Ervill

Email: joserv@erst.dk

Telefon 3529 1442