Nyhed

Høring: Udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes nu i høring.

  • 23. august 2022

Foto: iStock.com/skynesher 

Fristen for at indsende høringssvar er:

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 12.00

I skal sende jeres høringssvar til:

Janus Lund Lodahl: [email protected]

Alternativt kan I sende høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg

Baggrund og hovedindhold

Erhvervsstyrelsen vil med udkastet til bekendtgørelsen bl.a. gennemføre en række forenklinger og præciseringer i forhold til den gældende bekendtgørelse.

I udkastet til bekendtgørelsen fastsættes regler om behandling af ansøgninger, regler om godkendelse af udgifter, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber m.v. Herudover fastsættes beføjelser til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Det vil med bekendtgørelsen bl.a. blive muligt at medtage flere direkte udgiftstyper i projekter finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler, f.eks. udgifter til rejser, kost og logi, annoncering m.v. Det vil yderligere blive muligt at skifte mellem faktisk løn og standardsats i projektperioden samt at anvende standardsats for projektmedarbejdere med fuld- og deltidstilknytning til projektet. 

For allerede igangværende projekter og ansøgninger indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden kan reglerne i bekendtgørelsen anvendes fra dens ikrafttræden efter anmodning.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2022.

Læs udkast til bekendtgørelse (pdf)

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringslisten på Høringsportalen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere høringen.

Janus Lund Lodahl

Telefon 3529 1705

Email: [email protected]


Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere høringen.

Morten Suusgaard

Telefon 3529 1760

Email: [email protected]