Nyhed

Høring: Udkast til ny administrationsbekendtgørelse og regnskabsbekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus og udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling er netop sendt i offentlig høring.

  • 16. december 2021

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Den 1. januar 2022 træder lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme i kraft.
Med loven fastlægges et fælles administrationsgrundlag for tilskud til Danmark fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond Plus og den nye EU-fond, Fonden for Retfærdig Omstilling, for programperioden 2021-2027.

De to nye udkast til bekendtgørelser er en konsekvens af lovændringen og de nye forordninger for reguleringen af EU-fondene.
Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus har til formål at fastsætte administrationen af tilskud fra fondene i den nye programperiode.

Udkastet indebærer blandt andet, at Erhvervsstyrelsen bliver forvaltningsmyndighed og revisionsmyndighed for Regionalfonden og Socialfonden Plus. Med udkastet fastsættes endvidere regler om regionsrådenes indstillingsret til anvendelsen af midler fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet. Derudover fastsættes regler om Socialstyrelsens indstillingsret til midler fra Socialfonden Plus til fremme af social integration af de socialt dårligst stillede.

Læs udkast til ny administrationsbekendtgørelse (pdf)

Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling fastsætter de nærmere regler for projekter, som modtager midler fra de nævnte EU-fonde. Udkastet viderefører gældende regler og indeholder desuden enkelte forenklingstiltag. Endelig er regelgrundlaget tilpasset det nye forordningsgrundlag for fondene. 

Læs udkast til ny regnskabsbekendtgørelse (pdf)

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. februar 2022.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 12.00.

Administrationsbekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus skal sendes på mail til:

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Regnskabsbekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling skal sendes på mail til:

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om de offentlige høringer. Her finder I også høringsbreve og -lister. 

Administrationsbekendtgørelsen

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om administrationsbekendtgørelsen til Camilla Jøker Bach: [email protected] og telefon 3529 1702.

Regnskabsbekendtgørelsen

Find høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og høringsliste

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål om regnskabsbekendtgørelsen til Josva Ervill: [email protected] og telefon 3529 1442.