Nyhed

Høring: Udkast til Vejledning for projekter med tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler

Erhvervsstyrelsen har netop sendt udkast til Vejledning for projekter med tilskud til de decentrale erhvervsfremmemidleri offentlig høring.

  • 6. december 2022
  • Turisme

Foto: iStock.com/skynesher 

Baggrund og hovedindhold

Den 1. oktober 2022 trådte en ny bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler i kraft. 

Med udkastet til Vejledning for projekter med tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler ønsker Erhvervsstyrelsen at forbedre vejledningen til projekter om, hvordan de skal forstå og anvende reglerne i bekendtgørelsen. 

Vejledningen er bygget op i tre hovedafsnit.

  • I det første hovedafsnit præsenteres administrationsgrundlaget for de decentrale erhvervsfremmemidler. 
  • I det andet hovedafsnit beskrives centrale definitioner og roller i et projekt, der finansieres efter reglerne i bekendtgørelsen og resten af administrationsgrundlaget.
  • I det tredje hovedafsnit beskrives et typisk projektforløb.

Vejledningen forventes at træde i kraft den 1. marts 2023.

På Høringsportalen kan I finde udkast til vejledning, høringsbrev og -liste. 

Læs mere på Høringsportalen

Indsend høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er fredag den 13. januar 2023.

I skal sendes jeres høringssvar til fuldmægtig Janus Lund Lodahl: [email protected].

Alternativt kan høringssvar sendes med post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. 

Kontakt

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om høringen.

Janus Lund Lodahl

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1705

Kontakt

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om høringen.

Morten Suusgaard

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1760