IE – Industriel Elektronik

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2017
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  47.776.667
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  23.888.333
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektbeskrivelse

Formålet med Industriel Elektronik (IE) projektet er at imødekomme behovet for øget elektronikviden og kompetencer hos den regionale branche/klynge af virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling og produktion af energieffektive løsninger. Det sker gennem etablering og opbygning af et slagkraftigt internationalt uddannelses- og forskningsmiljø hos SDU i Sønderborg inden for anvendt industriel elektronik (SDU-EE).

Projektet imødegår på mellemlangt og længere sigt mangel på kvalificeret arbejdskraft, der virker som en barriere for vækst og beskæftigelse i et regionalt styrkepositionsområde. Dertil får økosystemet af virksomheder styrket deres innovationsprocesser og konkurrenceevne.

For at dække virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft på elektronikområdet bliver der etableret og opbygget nye forskningsbaserede uddannelser på alle universitetsniveauer (B.Sc., B.Eng., M.Sc., Ph.D.). En indsats bliver gennemført for at tiltrække studerende, der har forudgående erhvervsmæssige og tekniske kompetencer eller kort erhvervserfaring. Det medvirker til at opfylde fremtidens arbejdskraftbehov i forhold til kompetencesammensætning såvel som antal personer til rådighed i arbejdsstyrken.

Som forudsætning for uddannelsesindsatsen bliver der opbygget en stærk anvendelsesorienteret forskningskapacitet, der understøtter undervisningen. I den forbindelse etableres et undervisningsteam med forskerkvalifikationer på højt internationalt niveau. På særligt udvalgte områder bliver der således gennemført undervisningsunderstøttende forskningsaktiviteter. Desuden bliver der etableret adgang til fungerende state-of-the-art laboratoriefaciliteter, som er nødvendige for undervisnings- og forskningsaktiviteterne.

Ressourcer fra IE projektet er nødvendige for at udvikle et stærkt og selvbærende internationalt uddannelses- og forskningsmiljø for anvendt industriel elektronik. Dette er planlagt som tre faser med etablering, vækst og konsolidering i perioden 2017-2030, hvor også store bidrag af midler fra SDU og projektinvestorer sikrer den samlede finansiering. Resultaterne af IE projektet er således etablering af nye elektronikuddannelser samt opbygning af understøttende forskningskapacitet og laboratoriefaciliteter. Dette munder ud i, at mange fra målgruppen, der er personer med erhvervsmæssige og tekniske kompetencer, samt beskæftigede med kort erhvervserfaring, deltager i kompetencegivende videregående uddannelse.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF