Implementering og skalering af digital træning i den kommunale rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.12.2023
 • Slutdato

  31.12.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.553.225
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.904.354
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.999.919
 • Geografi

  Nordjylland, Sydjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Thisted Kommune

Projektbeskrivelse

I et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) vil Thisted Kommune, Haderslev Kommune og ExorLive implementere brugen af arbejdskraftbesparende velfærdsteknologi i den kommunale rehabiliterings- og genoptræningsindsats på ældreområdet med henblik på at imødekommende kommunernes demografiske udfordringer samt øge ExorLives muligheder for skalering nationalt såvel som internationalt.

I projektet vil Thisted Kommune og Haderslev Kommune implementere og lokalt skalere ExorLives Kommunepakke ”Fagpersonpakken”. Gennem en iterativ implementering bliver der mulighed for at tilpasse den velfærdsteknologiske løsning undervejs, baseret på indhentede erfaringer fra projektkommunerne. Ved projektafslutning vil ExorLive derfor have opbygget viden og erfaring til kvalificering af markedsføringsmateriale, der vil kunne danne grundlag for en øget omsætning på det danske og internationale marked.