EU logo

Indsatsområde: Turisme

Netop nu er det muligt at søge om midler til projekter, der fremmer væksten i dansk turisme. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har lanceret en pulje med i alt 50 mio. kr. Midlerne kan søges af destinationsselskaber og andre turismeaktører til indsatser, der understøtter væksten i dansk turisme.
Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Før I går i gang

Inden I går i gang med selve ansøgningen, anbefaler vi, at I laver en beskrivelse af jeres projektidé og drøfter den med sekretariatets turismeteam. 

Hent skabelon til beskrivelse af projektidé - turisme (doc)

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte teamleder Lasse Fridberg Bilstrup: 
 og 3529 1510.

Relevant materiale til ansøgning

NB! Vi har desværre opdaget, at linket til vores privatlivspolitik i ansøgningsskemaets punkt 12 fejlagtigt henviser til behandlingen af personoplysninger i strukturfondsprojekter.

Læs den korrekte privatlivspolitik

Der er kun ét log-in til ansøgningsskemaet pr. projektansøgning. Derfor anbefaler vi, at I downloader wordudgaven af ansøgningsskemaet. Denne version er nyttig, hvis I er flere, der arbejder med at udfylde skemaet. 

Samme ansøger kan godt indsende flere forskellige ansøgninger, men man kan kun arbejde i én ansøgning ad gangen. Det betyder, at man skal have indsendt den første ansøgning, inden man kan begynde at udfylde den næste.

 

< Tilbage