EU logo

Strategi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender nu udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i offentlig høring.

Læs strategiudkastet, og find mere om høringen, der løber til og med den 24. november 2019

 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 bygger på eksisterende regionale og nationale strategier. Strategien udformes af erhvervsministeren. 

Se Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 (pdf)

 

Læs mere om bestyrelsens opgaver

 

Strategi