Indtag det grønne vækstmarked i Afrika

Info om indsatsen

 • Startdato

  25.08.2014
 • Slutdato

  30.06.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.428.501
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.694.004
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Internationalisering
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at skabe grøn vækst arbejdspladser for nordjysk erhvervsliv og fremme adgangen til de voksende markeder særligt i Østafrika indenfor vedvarende energi, agri-business samt vand og sanitet.

Med udgangspunkt i virksomhedernes specifikke forretningsmæssige situation vil virksomhederne få adgang til at opbygge samarbejde med NGO’er, universiteter, og offentlige myndigheder med det sigte at kunne videreudvikle konkrete vækstplaner, der kan levere efterspurgte løsninger og skabe nye arbejdspladser og vækst herhjemme.

Målsætningen er, at minimum 200 virksomheder får indsigt i markedsmulighederne, at der etableres dialog med 60 virksomheder, og at 30 virksomheders vækstpotentiale afdækkes, hvorefter minimum 18 virksomheder får udviklet vækstplaner ved inddragelse af eksterne konsulenter og/eller deltagelse i kollektive forløb. Den forventede effekt vil være, at 11 virksomheder efterfølgende realiserer vækstmulighederne med 49 nye arbejdspladser og en øget omsætning på minimum 37 millioner kr. inden for 2-5 år.