Industriel Elektronik Innovation

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.08.2016
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  50.379.358
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.023.029
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Region Syddanmark har en global styrkeposition inden for energieffektive teknologier og huser en stor virksomhedsspecialisering, særligt i det sønderjyske område omkring Sønderborg. Styrkepositionen understreges af, at der i 2014 var knap 6.000 beskæftigede alene i Sønderborg Kommune inden for elektronikindustri, elektrisk udstyr og maskinindustri. Tallet udgør 27 % af kommunens private beskæftigelse.

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem SMV'er og SDUs forskningsenheder inden for industriel elektronik med det formål, at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om industriel elektronik.

Viden og kompetencer om elektronik er i stigende grad og omfang vigtigt for Region Syddanmarks virksomhedsspecialisering for at bibeholde konkurrenceevne, innovationskapacitet og yderligere positionering i markeder med høje vækstrater.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 6 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder.

I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 23 mio. dkr., øge eksporten med 9,2 mio. dkr. samt skabe 13 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektet forventes det, at omsætningen beløber sig til 30 mio. dkr., eksporten til 12 mio. dkr., og at 17 nye, blivende arbejdspladser skabes.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF