Inklusion af frafaldstruede elever

Info om indsatsen

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.999.990
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.999.994
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.000.000
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC – der er allerede på nuværende tidspunkt behov for folk med en erhvervsfaglig uddannelse, men på skolerne oplever vi i dag et forholdsvis stort frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på VUC.

Gennem projektet vil vi iværksætte nogle systematiske rammeaktiviteter på de enkelte skoler for at fastholde eleverne. Gennem afprøvning vil vi måle output og effekt af disse aktiviteter. Og gennem erfaringsudveksling mellem skolerne vil vi finde ud af, hvad der virker. Ved løbende tilpasninger vil vi få aktiviteterne implementeret, så vi ved projektperiodens udløb i september 2022 vil have udviklet dokumenterede indsatser, der vil kunne få flere elever fra målgruppen til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

På VUC Storstrøm videreudvikles et forberedende forløb, der dels fastholder eleverne, og dels kvalificerer målgruppens unge til opstart på en erhvervsuddannelse. Disse erfaringer vil efterfølgende blive brugt til også at inddrage FGU med henblik på at mindske frafaldet ved overgang til erhvervsuddannelser.

Deltagelse i det konkrete forsøg er et tilbud til de elever, som hører til målgruppen – vi kan ikke tvinge elever til at deltage, men gennem motivation vil vi anbefale målgruppen, at de følger tilbuddet.

Skolernes kvalitetsafdeling udarbejder statistikker over de deltagende elever på de valgte indikatorer – antal, der tager imod tilbud, fravær, gennemførelse, efterfølgende praktikplads.

Ved gennemførelse af dette projekt forventer vi, at 525 elever fra målgruppen gennemfører grundforløbet på erhvervsuddannelserne og efterfølgende påbegynder en uddannelsesaftale i en virksomhed eller i skolepraktik – uden dette projekt vil disse elever frafalde uddannelsen. Herudover fastholdes 62 elever på VUC, som efterfølgende påbegynder anden uddannelse.

Følgende aktiviteter indgår i projektet:

 • Visitationssystem til målgruppen udarbejdes
 • Visitation foretages
 • Mentorstøtte
 • Udvidet vejledersamarbejde
 • Karriere camps
 • Særligt tilrettelagte forløb, der understøttes digitalt
 • Overgangsordning for FGU-elever

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF