INNO-NORD

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.12.2015
 • Slutdato

  30.04.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.305.417
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.152.709
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Væksthus Nordjylland

Projektbeskrivelse

Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet, University College Nordjylland samt klynge- og netværkssekretariaterne for CenSec, Marcod, Nordjysk Fødevareerhverv samt Turistudviklingsfonden Nordjylland er gået sammen i et konsortie om et fælles rammeprogram med henblik på at styrke innovation mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kunder, der samlet set kan realisere nye produkter eller services med afsæt i virksomhedernes behov og nye markedsmuligheder.

Rammeprogrammet bygger på følgende kritiske antagelse: Hvis min. 3 virksomheder med et fælles behov, via en faciliteret proces, finder anvendelse af viden fra en vidensinstitution, kan dette lede frem til flere innovative produkter eller serviceydelser og deraf flere innovative virksomheder i Nordjylland.

Rammeprogrammet er bygget op omkring 3 faser:

 • Fase 1
  Identifikation- og rekruttering vil lede frem til, at min. 1.000 virksomheder informeres om partnerskabsdreven innovation samt at min. 120 virksomheder rekrutteres ind i programmet.
 • Fase 2
  Idé og matchmaking, der har til målsætning at etablere min. 40 innovationsgrupper á min. 3 virksomheder og 1 vidensinstitution. Innovationsgrupperne forbereder deres individuelle projekt via en opstartsworkshop, der sluttes af med en beskrivelse af deres forventende innovationsforløb, der efterfølgende præsenteres og drøftes af et sparringspanel.
 • Fase 3
  Eksekvering, hvor innovationsgrupperne i tæt samarbejde udvikler de planlagte produkter eller serviceydelser med en målrettet inddragelse af viden fra vidensinstitutionen, brug af laboratorier, test af løsninger i samarbejde med slutbrugere for at afdække markedspotentialet mv. Fase 3 skræddersyes og sammensættes individuelt til hver innovationsgruppe.

Dette leder frem til, at de 40 innovationsgrupper i gennemsnit udvikler minimum 40 nye produkter eller services.

Fase 3 afsluttes med en handlingsplan, der skal sikre den endelige markedsudrulning for det pågældende produkt eller serviceydelse. Endelig forventes det, at min. 90% svarende til 36 ud af de 40 nye produkter eller services kommer på markedet inden for 2 år efter projektets afslutning, hvilket leder frem til 140 nye jobs og 130 mio. kr. øget omsætning 5 år efter projektets gennemførelse.