Innovationsdistrikt Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.12.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  38.512.779
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  22.974.471
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Corolab

Projektbeskrivelse

Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen hos SMV’er i Region Sjælland gennem minimum 12 virksomhedsdrevne innovationssamarbejder med videninstitutioner og mulighed for inddragelse af markedsrepræsentant og understøttende facilitator funktion.

Videninstitutionerne bidrager med videndeling og produktudvikling, facilitator understøtter arbejdet ved at forbinde de rette samarbejdspartnere og facilitere udviklingsprocessen, og markedsrepræsentant repræsenterer et potentielt aftagermarked for nye innovationer og kan indgå med sparring og evt. real-life testfaciliteter for at opnå en effektiv kvalificering og markedsmodning.

Med initiativet udvikles samtidig en ny samarbejdsmodel for innovationssamarbejder i hele regionens økosystem for innovation. Et fælles koncept for brede, innovative samarbejder mellem SMV’ere, videninstitutioner og evt. markedsrepræsentanter, som faciliteres af en tredje part. Modellen rummer SMV’ernes behov for vidensamarbejder på tværs af videninstitutioner med direkte indgang til innovationssamarbejder med regionens videregående uddannelsessteder, hhv. tilbud hos DTU, RUC, EASJ og PH Absalon. Desuden har SMV’erne adgang til matchmaking-events for at møde de rette samarbejdspartnere og udvikle og afprøve deres idé.

I innovationssamarbejderne udvikles nye koncepter og løsninger, der testes og implementeres for at øge konkurrencekraften ved forbedring af innovationsevnen. SMV’erne opnår herved en effektivisering af deres ressourcer, tilførelse af viden samt mulighed for tidlig validering af idéerne, som bidrager til en hurtigere markedsmodning.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF