Innovationskraft 23-24: Design, mode og møbler - Klyngetilsagn

Info om indsatsen

 • Startdato

  25.05.2022
 • Slutdato

  31.12.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.913.333
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.551.976
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.241.357
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle og Design Cluster

Projektbeskrivelse

Formålet med indsatsen er at styrke innovationskraften inden for styrkepositionen: design, mode & møbler. Indsatsen har fokus på samarbejde om innovation og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.

Indsatsen er landsdækkende og indebærer hele LDC´s økosystem. Målsætningen er at bidrage til en grøn og digital omstilling for danske virksomheder, så konkurrenceevnen og produktiviteten er i verdensklasse.

Økosystemet indbefatter både danske og udenlandske aktører, som bidrager til at nå målsætningen. Hovedmålgruppen er danske SMV’er, men også startups og større virksomheder kan deltage i aktiviteterne. Klyngen sikrer efterspørgselsdrevne aktiviteter ud fra aktuelle innovationsbehov og udfordringer, som økosystemet og især virksomhederne har.