Innovationskraft 23-24: Energiteknologi - Virksomhedstilsagn

Info om indsatsen

 • Startdato

  30.05.2022
 • Slutdato

  31.12.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.290.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.551.538
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  6.650.318
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Formålet er at styrke innovationskraften inden for ”energiteknologi”. Det sker gennem samarbejde om innovation og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører i energiklyngen. Fokus er at videreudvikle nationale og internationale innovationsfremmende og faciliterende aktiviteter i den udpegede og landsdækkende klyngeorganisation ECD samt fortsætte udviklingen af en enkel og overskuelig klyngeindsats på energiområdet.

ECD vil styrke de danske SMVers adgang til samarbejdspartnere og finansiering på energiområdet. Hovedfokus vil være på udviklingen af samarbejdsprojekter, matchmaking og værdikædeopbygning. De forventede hovedresultater vil være flere danske SMVer aktive i klyngeaktiviteter, øget funding til energiinnovation og innovationssamarbejder.