Innovationskraft 23-24: Fødevarer og bioressourcer - Klyngetilsagn

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.05.2022
 • Slutdato

  31.12.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.650.695
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.100.675
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.345.574
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at styrke virksomhedernes innovationskraft med afsæt i nye og etablerede virksomheders udfordringer, der løses gennem deltagelse i innovationssamarbejder med fx videninstitutioner og/eller andre virksomheder.

Virkemidlerne er videndeling, matchmaking, faglige netværk og innovationssamarbejder, hvor hovedfokus er på sidstnævnte. I tillæg hertil vil aktiviteterne have et tværgående sigte på grøn og digital omstilling.
I projektperioden forventes 673 virksomheder at deltage i kollektive innovationsrettede aktiviteter, hvor en andel af disse virksomheder efterfølgende vil indgå i innovationssamarbejder.

Af virksomhederne, der indgår i innovationssamarbejder, forventes det inden for projektperioden, at 28 virksomheder vil udvikle koncepter til nye produkter og løsninger, otte virksomheder vil indføre produkt- eller procesinnovation og to virksomheder vil indføre markedsførings- eller organisationsinnovation for virksomhederne.