Innovativ brug af Big Data

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.01.2016
 • Slutdato

  26.06.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.823.266
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.273.994
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Alexandra Instituttet A/S

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler samarbejder mellem virksomheder, deres kunder og videninstitutioner til udnyttelse af brugen af Big Data til nye produkter og løsninger.

Projektet har 3 hovedaktiviteter:

 • Innovationssamarbejder
 • Dialog med potentielle brugere
 • Rekruttering af virksomheder

Innovationssamarbejder er det primære formål med projektet, hvor de andre områder støtter op og er en forudsætning for en succesfuld gennemførsel af disse samarbejder.

Innovationssamarbejdernes formål er at gå i dybden med konkrete innovationsprojekter hos et mindre antal virksomheder, hvorved der skabes nye innovative produkter/virksomheder. Dialog med potentielle brugere sikrer fokus på virksomhedernes og markedets/kundernes konkrete behov, som er styrende for den innovative indsats. Rekruttering af virksomheder sikrer, at de virksomheder, som deltager i innovationssamarbejder, er motiverede og har et innovationspotentiale.

Dialogen med potentielle brugere og rekrutteringen adresserer et større antal virksomheder, som gennem deltagelse i events og online grupper stifter bekendtskab med Big Data området, hvorefter virksomhederne kan vurdere, om det vil være interessant for dem at udnytte Big Data, enten nu eller i fremtiden.

Dialogen vil i høj grad fokusere på de gevinster, der kan opnås gennem anvendelse af Big data. Effekten vil være, at der skabes nye innovative produkter såvel i IT branchen som i andre brancher gennem samarbejde mellem SMV'er og vidensinstitutioner og GTS institutter. Der vil således være et antal af de involverede virksomheder, som gennem anvendelse af Big Data får nye og vækstskabende produkter som et resultat af projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF