Inspiratoriet - det fælles løft

Info om indsatsen

 • Startdato

  10.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.634.306
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.586.317
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.982.474
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Kirkens Korshær

Projektbeskrivelse

Projekt ’Inspiratoriet – det fælles løft’ er en intensiv kombineret, indsats med det formål at motivere unge mellem 18 og 30 år med særlige udfordringer, til indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse og sikre bedre muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Inspiratoriet tilbyder de unge et opkvalificerende og afklarende inspirationsforløb, som er baseret på et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Kommune, Kirkens Korshær, uddannelsesinstitutionerne FGU (Aarhus/Aalborg) og TECH (Aarhus/Aalborg) samt Aarhus og Aalborg erhvervsnetværk.

Indsatsen har fokus på fremdrift mod ungdomsuddannelse og er derfor tids- og målfokuseret fra begyndelsen. De unge indgår i halvårlige forløb med intensiv pædagogisk understøttelse og uddannelsesvejledning fra start, samt muligheden for at afprøve 1-2 inspiratorforløb (mini-praktikker på 2-4 uger) i lokale virksomheder.

Efter indskrivning på ungdomsuddannelse/FGU vil deltageren modtage tre måneders pædagogisk støtte fra Kirkens Korshær og fortsat uddannelsesstøtte fra respektive uddannelsesvejledere på uddannelsen for at sikre deltagerne i den svære overgang fra indskrivning og ind i uddannelse.

Projektet er baseret på den kritiske antagelse at for at hjælpe målgruppen af unge med faglige, sociale og psykiske udfordringer til indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse, så er der tre væsentlige faktorer, for at målet om indskrivning og fastholdelse kan indfries:

 1. Øget mestringstillid og tro på egne evner hos den unge
 2. Øget afklaring i forhold til uddannelse og fremtidige muligheder
 3. Øget motivation for positiv forandring af tilværelsen, herunder motivation for uddannelse og på sigt beskæftigelse

Vi tror på det fælles løft, når vi skal hjælpe unge med komplekse problemer videre ind på ungdomsuddannelse og godt i gang.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF