Nyhed

Investering i fremtidens arbejdskraft: 10,3 mio. kr. ekstra på vej til inklusion af sårbare unge

I mange danske SMV'er kniber det med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og samtidig er unge på tværs af landet uden uddannelse eller job. Danmark har dermed et stort, uudnyttet potentiale, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu sætter fokus på ved at støtte tre velfungerende inklusionsprojekter, der hjælper sårbare unge tættere på arbejdsmarkedet.

  • 4. november 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Inklusion - stockfoto

Foto: Colourbox

Ifølge nye data fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel, forventer knap en femtedel af danske SMV’er at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år. Trods rekrutteringsudfordringer er det imidlertid kun 19 pct. af de SMV’er, der mangler arbejdskraft, der ser i retningen af personer på kanten af arbejdsmarkedet. 

Den udfordring forsøger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu at imødekomme ved at støtte de tre succesfulde socialfondsprojekter ”Når lysten driver værket”, ”Inspiratoriet – Det fælles løft” og ”Unge med kant” med i alt 10,3 mio. kr., hvoraf 7,7 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond og resten fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  

Fælles for projekterne er, at de hjælper med at motivere sårbare unge til at fastholde eller påbegynde en uddannelse og dermed på sigt fører til øget udbud af kvalificeret arbejdskraft.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Vi har brug for, at alle, der kan, bidrager til samfundet. For nogen kan det være svært at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Dem skal vi have med ombord, for danske virksomheder har brug for kloge hænder og kloge hoveder til at løfte arbejdsopgaverne både nu og i fremtiden."

Når bestyrelsen peger på de tre projekter som værd at investere yderligere i, skyldes det, at projekterne leverer gode resultater. Projekterne har let ved at rekruttere de sårbare unge, der i stor grad efterspørger og tilslutter sig projekternes aktiviteter. Og med de ekstra midler kan projekterne nu udvide deres målsætninger og tilbud, så endnu flere sårbare unge kan få en hjælpende hånd.

Ejner K. Holst, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, uddyber: 

”Hvis vi skal udnytte det potentiale, der ligger i at hjælpe flere sårbare unge i gang med eller igennem en uddannelse, er det ikke nok bare at tale om udfordringerne. Vi skal sætte handling bag ordene og hjælpe, så vi på sigt får øget arbejdsstyrken.”

Om de tre socialfondsprojekter

  • ”Når lysten driver værket” arbejder for at fastholde frafaldstruede og sårbare elever på FGU-skolerne og Erhvervsuddannelserne i Nordjylland og for at motivere eleverne til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Projektet drives af Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Det modtager en tillægsbevilling på 1.080.494 kr. fra EU’s Socialfond og 778.706 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

  • ”Inspiratoriet – Det fælles løft” tilbyder halvårlige forløb før op-start på FGU/ungdomsuddannelser og tre måneders fastholdelses-forløb efter opstart. Projektet er geografisk afgrænset til Aarhus- og Aalborg området og drives af Kirkens Korshær. Det modtager en tillægsbevilling på 1.281.942 kr. fra EU’s Socialfond og 830.286 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

  • ”Unge med kant” vil gøre de mest udsatte unge i Region Hovedstaden uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate. EUK – Enhed for uddannelse- og erhvervsvejledning i kommunerne, som driver projektet, vil med tillægsbevillingen udvide projektet til Region Sjælland. Tillægsbevillingen er på 5.354.167 kr. fra EU’s Socialfond og 996.946 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Se tillægsbevillingerne til de tre projekter (pdf)

Læs mere om projekterne i projektdatabasen 

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de tre støttede projekter.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]