Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.05.2023
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  95.503.626
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.392.842
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  11.943.757
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Middelfart Kommune

Projektbeskrivelse

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark og byder på et væld af kvaliteter og oplevelser. Naturparken har potentiale til at blive et attraktivt turismeprodukt, en reason-to-go, der tiltrækker flere gæster til området til gavn for det lokale erhvervsliv, borgere og gæster. Men det kræver investeringer i naturparkens grundlæggende infrastruktur og faciliteter.
Det er derfor målet med projektet at igangsætte en udvikling, som kan forbedre turismeinfrastrukturen i Naturpark Lillebælt og skabe afsæt for positive afledte effekter for borgere, gæster og erhvervsliv, herunder især det lokale turismeerhverv. Samtidig er det målet, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området.
Projektet består af en række investeringer i turismeinfrastruktur fordelt på tre lokationer i naturparken. Projektets budget fordeler sig med godt halvdelen til en fornyelse af Middelfart Marina i form af bl.a. en ny aktivitetsbrygge og badebro, skater- og parkourområde, nyt fælleshus og picnicterrasser mm. Knap 1/4 af budgettet fordeler sig mellem investeringer i Museumsgaarden Kringsminde ved Fredericia, bl.a. gennem opførsel af en ny servicebygning samt renovering af øvirge forældede bygninger, samt en investering i området omkring Skamlingsbanken i Kolding kommune i form af et udsigtstårn i træerne og en tidevandsbro ved Binderup Strand. Den sidste ca. 1/4 af budgettet anvendes til investeringer i infrastruktur i Naturpark Lillebælt, nærmere bestemt anlægning af flere stier mellem hotspots i parken, etablering af shelterplads og bedre toiletforhold på flere lokationer i naturparken.