Investeringsplan 2024

Den kommende strategi for erhvervsfremme i Danmark 2024-2027 sætter den strategiske ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende år. Investeringsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte strategien til gavn for danske virksomheder over hele landet.

 

Billedet viser mand der kigger på skærm, hvor data popper op

Foto: iStock.com/nespix

Investeringsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:

  • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2024.
  • Hvordan bestyrelsen vil investere sine midler.
  • Hvornår bestyrelsen vil investere sine midler.

I 2024 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investere ca. 800 mio. kr. Midlerne kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.

Fokus i 2024

Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.

Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.

Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2024

IndsatsMio. kr.Behandling af idébeskrivelse*Udmøntning
Flere hænder til virksomhederne160Februar 2024September 2024
Klyngeprogram 2025-2028 360Februar 2024September 2024
Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter57Februar 2024September 2024
Opfølgning på bestyrelsens nye strategi120April 2024November 2024
Udvikling af turismeområder82April 2024November 2024
Digitale værktøjer til SMV’er18September 2024Februar 2025
Evaluering, analyser, strategi, kommunikation m.v.5Ikke relevantIkke relevant
INVESTERINGER I ALT802  

*Annoncering af puljer finder sted umiddelbart efter behandling af idébeskrivelser.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsplanen for 2024.

Emil Bjørn Ørskov

Telefon: 3529 1706

Email: emiors@erst.dk