IoTStyring – energieffektiv styring og regulering med digitaliseringsteknologier knyttet til Internet of Things (IoT)

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2015
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  20.407.746
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.203.873
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  OJ Electronics A/S

Projektbeskrivelse

Formålet med IoTStyring-projektet er, på grundlag af Internet of Things (IoT) og dertil knyttede digitaliseringsteknologier, at udvikle og teste et innovativt koncept til energieffektiv og samlet styring af blandt andet gulvvarme, ventilation og belysning.

Konceptet gør det muligt gennem internettet at tilslutte, integrere og kontrollere systemer af forskellige typer apparater. Målet er gennem en fleksibel og let integration af flere apparater og forskellige subsystemers styring og regulering at tilvejebringe en mere energieffektiv og brugeroptimeret drift. Med IoTStyring skabes der mulighed for et brugervenligt automationssystem, der er placeret i skyen, som giver markante energibesparelser gennem automatisk brugertilpasset regulering.

Konceptet udvikles i et innovationssamarbejde mellem fem private virksomheder, Syddansk Universitet og erhvervsfremmeaktører CLEAN og Sønderborg Vækstråd.

Som grundlag for IoTStyring-konceptet er første skridt at analysere muligheder for automationssystemer, der anvender IoT-digitaliseringsteknologier. På baggrund heraf designudvikles et innovativt koncept til automatisk brugertilpasset regulering af energiforbrugende apparatsystemer.

Sideløbende vil der blive arbejdet intensivt med en teknisk innovationsindsats inden for følgende felter:

 • connectivity
 • interoperabilitet
 • brugertilpasset styring
 • automationssystemer placeret i skyen

Dette frembringer ny viden og færdigheder målrettet centrale elementer, der er en forudsætning for IoTStyring konceptets udvikling. I sammenhæng hertil bliver konceptet testet under operationelle forhold.

Med IoTStyring-konceptet er der i vid udstrækning tale om et automationssystem, hvor komponenter/delsystemer kan integreres umiddelbart, og automatisk brugertilpasning giver nye energibesparelser. IoTStyring konceptet knytter sig til og udnytter den eksplosive vækst i efterspørgslen efter internetforbundne produkter og løsninger.