IværksætterDanmark - IvDK

Info om indsatsen

 • Startdato

  30.08.2019
 • Slutdato

  30.06.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.907.727
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.543.909
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  7.771.954
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

IværksætterDanmark (IvDK) er Erhvervshusenes initiativ til en samlet national indsats for alle iværksættere.

Projektets overordnede mål er at understøtte et bredt kompetenceløft blandt iværksættere for at øge antallet af nye iværksættere og øge deres overlevelsesrate.

Projektets tilbud supplerer den vejledning, som iværksættere i dag møder i kommunerne, hos lokale aktører og i Erhvervshusene. Projektet vil give iværksættere over hele landet mulighed for at deltage i kompetenceforløb på de væsentligste områder, hvor iværksættere typisk oplever et behov.

Projektet er bygget op om tre typer af forløb:

 1. Forløb der skal styrke iværksætteres faglige kompetencer på de vigtigste generelle områder fx inden for økonomi, salg, markedsføring og lignende. 
 2. Branche- og temaorienterede forløb som er tilpasset lokale forhold. Fx forløb for håndværkere eller kvindelige iværksættere eller grøn omstilling.
 3. Overbygningsforløb som er målrettet de mere eksekveringsdygtige iværksættere.

Alle forløb tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som er konstateret hos iværksætterne af blandt andet kommunale erhvervsvejledere, lokale aktører samt i Erhvervshusene. Indholdet i forløbene vil løbende blive justeret i samarbejde med et advisory board med deltagelse af etablerede iværksættere, brancheorganisationer, lokale aktører og andre med indsigt i dansk iværksætteri.

Målgruppen er iværksættere, som inden for de seneste 3 år har CVR-registreret en virksomhed, og potentielle iværksættere, der ønsker at opstarte virksomhed. Projektet retter sig mod alle brancher.

Erhvervshusene vil i tæt samarbejde med kommuner, lokale og faglige aktører i de respektive geografier sikre, at kendskabet til projektet og de mange decentrale forløb når rundt i hele Danmark.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF