Iværksætterprogram 2018-2021

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.09.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  0
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.474.269
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med Iværksætterprogram 2018-2019 er at understøtte Vækstforum for Region Midtjyllands ambition om at skabe gode betingelser for vækstiværksætteres etablering, udvikling og vækst for derved at bidrage til jobskabelse, øget konkurrence og produktivitet i regionen. Målet er at øge antallet af vækstiværksættere, der kan udvikle sig til vækstvirksomheder, hvorved de bidrager markant til skabelse af nye jobs, nye produkter og teknologier med væsentlig innovationshøjde.

Målgruppen for Iværksætterprogram 2018-2019 består af meget forskellige vækstiværksættere, der befinder sig i forskellige stadier af opstartsfasen, og som besidder meget forskellige kompetencer og erfaringer fra tidligere. Programmets indhold tilrettelægges derfor, så der bliver tilbudt aktiviteter rettet mod vækstiværksættere på forskellige stadier i opstartsfasen, og som adresserer de forskellige typer af vækstiværksætteres behov på et givet tidspunkt.

Målene om at vækstiværksætterne udvikler sig til vækstvirksommheder, skaber nye jobs og nye produkter nås ved at tilbyde en række intense aktiviteter, der hver især sætter fokus på nogle af udfordringerne ved at gå fra en god idé til en succesrig vækstvirksomhed.

Vækstiværksætterne kan udfordre sig selv og tilegne sig nye kompetencer via følgende aktiviteter:

 • Træningscamps
 • Individuelle vækstforløb
 • Vækstgrupper
 • PLATO-forløb
 • Mentor eller et Advisory Board
 • Kapitalcoachforløb
 • Ledernetværk for Startups
 • Masterclasses om kapitalfremskaffelse
 • Præsentationer for Business Angel Netværk

Programmet adresserer både træningen i forhold til konkretisering og løft af vækstpotentialet samt medfinansiering af den eksterne videntilførsel ("investering"), og udgør dermed, sammen med aktiviteterne inden for rammerne af den øvrige erhvervsserviceindsats (vejledning og vækstplan), en helstøbt vækstproces for vækstiværksætterne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF