Jobsporet

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.10.2020
 • Slutdato

  31.03.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.779.866
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.335.867
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.200.000
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Ikast-Brande Kommune

Projektbeskrivelse

Formålet med forløbene er at afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer og afbøde de samfundsmæssige og personlige omkostninger, som er forbundet med langtidsledighed. Målet er, at 40 procent af projektdeltagerne kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse efter forløbet.

Virksomhedsnetværket er omdrejningspunktet

Virksomhedsnetværk udgør rammen om træning, indslusning og fastholdelse af udsatte borgere. Hvert virksomhedsnetværk består af 1-2 kernevirksomheder og 6-8 tilknyttede modtagervirksomheder.

Kernevirksomheden driver et indslusnings- og træningsmiljø, hvor borgerne i en afgrænset periode på 1-6 måneder trænes og udvikles, så de efterfølgende kan ”fungere” på en modtagervirksomhed. Herefter indsluses borgerne via praktik i en modtagervirksomhed, som videreudvikler og – hvis muligt på sigt – fastansætter borgeren.

Der støttes op om borgeren

Alle deltagere får en personlig jobformidler fra jobcentret, som følger borgeren tæt i forløbet og hjælper med at håndtere jobrettede barrierer. Der udarbejdes desuden en faglig og personlig udviklingsplan med fokus på at overkomme borgerens selvoplevede barrierer for at komme i job. Jobcentret kan om nødvendigt støtte forløbet på virksomhederne med parallelle indsatser for borgeren.

Målet er at skalere projektet til en ny driftsmodel for arbejdet med udsatte

Jobcentret Ikast-Brande forventer, med udgangspunkt i projektet, at udarbejde en egentlig ”driftsmodel”, som efter projektperioden kan implementeres som en ny fast tilgang til indsatsen for udsatte borgere. Derfor vil der i hele projektperioden blive arbejdet med erfaringsopsamling og forankring.