KICK-START DANSK TURISME 2020

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.05.2020
 • Slutdato

  31.01.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  33.006.004
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  15.000.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Fonden Visit Aarhus

Projektbeskrivelse

Medio maj 2020 er status for dansk turisme, at efterspørgsel og afsætning er gået i stå på et splitsekund som følge af COVID-19-krisen. Aktørerne har skruet alle omkostninger helt i bund, og derfor handler 2020 for mange turismeaktører om på kort sigt at skabe omsætning og øget efterspørgsel.

”KICKSTART DANSK TURISME 2020”-indsatserne skal medvirke til at fremme gæsternes forbrug umiddelbart og genskabe/fastholde jobs inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet og derigennem konkret understøtte de danske destinationers mulighed for at kickstarte den decentrale turisme.

Projektet KICK-START DANSK TURISME 2020 beror på en fælles national ambition om decentralt at stimulere turismeforbruget hos de danske turismevirksomheder og løftes af en række kerneaktører, der repræsenterer forretningsområderne – destinationer såvel som virksomheder – i Danmark på tværs af geografi.

Fokus er dermed at styrke strategisk sammenhæng og tværgående samarbejde i dansk turisme. 

De konkrete kickstart-indsatser er ikke kendt i detaljer på ansøgningstidspunktet, men indsatsområderne, som de er beskrevet i ansøgningen, og kriterierne for udvælgelse af konkrete initiativer tilsiger en forventning om, at projektet vil bidrage til en række yderligere strategiske fokusområder:

 • Her-og-nu-investeringer, der skaber grundlag for langtidsholdbare og bæredygtige investeringer
 • Viden- og databaseret udvikling
 • Stedbunden lokal oplevelsesudvikling
 • Markedsudvikling
 • International markedsføring