Klar til Energi-ø Bornholm

Info om indsatsen

  • Startdato

    01.09.2020
  • Slutdato

    31.12.2023
  • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

    8.413.124
  • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

    4.206.562
  • Geografi

    Bornholm
  • Finansiering

    Decentrale erhvervsfremmemidler
  • Indsatsområde

    Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Støttemodtagerens navn

    Bornholms Regionskommune

Projektbeskrivelse

Bornholmske virksomheder og deres medarbejdere skal være klar til, at Bornholm bliver dansk knudepunkt for energiproduktion. Både opgaver i anlægs- og driftsfasen vil stille nye krav, ligesom virksomhedernes forretningsstrategi potentielt vil skulle ændres.

Helt konkret skal medarbejderne opkvalificeres, og virksomhederne skal certificeres. Bornholmske virksomheder skal således understøttes til at blive mere omstillingsparate og dermed være med til at gribe udviklingen, der skabes på Bornholm.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF