Klyngeindsats - Energiteknologi

Info om indsatsen

 • Startdato

  27.05.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.811.495
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  17.500.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Energy Cluster Denmark (ECD) er blevet udpeget som national klynge inden for erhvervs- og teknologiområdet ”Energiteknologi”.

Energy Cluster Denmark samler alle innovationsaktiviteter fra Danmarks største klyngeorganisationer på energiområdet og er et resultat af konsolidering mellem Energy Innovation Cluster, CLEAN Energi og House of Energy.

ECD ønsker at udvikle og gennemføre virksomhedsorienterede klyngeaktiviteter inden for energiteknologi med fokus på at realisere potentialet for både vækst, udvikling og beskæftigelse på det grønne område særligt målrettet små og mellemstore virksomheder, samt styrke udviklingen og eksporten af især grønne energiteknologier og relaterede løsninger.

Ansøger vil medvirke til at realisere Danmarks målsætning om 70 procent CO2 reduktion i 2030 og gøre Danmark klar til at løfte endnu mere i EU’s fælles bestræbelser på at blive verdens første klimaneutrale region i verden i 2050, da der er store innovationsudfordringer og erhvervspotentialer heri.

ECD vil arbejde ud fra fem klart definerede faglige fokusområder:

 • Energiproduktion
 • Energiinfrastruktur
 • Energilagring
 • Energieffektivitet
 • Sektorkobling, systemintegration og digitalisering, hvor sidstnævnte er et tværgående fokusområde

Aktiviteter og outputmål aftales med projekterne i handlingsplanerne.