Klyngeindsats - Maritime erhverv og logistik

Info om indsatsen

 • Startdato

  26.05.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.446.598
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  13.500.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er) samt andre aktører inden for styrkepositionen maritime erhverv og logistik.

Målet opnås blandt andet ved at støtte klyngeorganisationen til at blive en bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele det respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.