KOMPAS

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.08.2014
 • Slutdato

  31.12.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.870.330
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.306.686
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er jobskabelse. Projektet skal skabe vækst, produktivitetsforøgelse og beskæftigelse i syddanske SMV'er via en række kompetenceudviklende aktiviteter for de deltagende virksomheder.

Der gennemføres 200 virksomhedsscreeninger, og 145 SMV'er indgår som partnere.

Det forventede måltal er 55 skabte akademiske stillinger samt 15 forskningssamarbejder. Dertil kommer, at projektet øger viden- og kompetenceniveau hos estimeret 290 virksomhedsdeltagere i projektperioden. Undersøgelser viser tillige, at ansættelsen af en højtuddannet genererer 2-4 nye jobs, faglærte som ufaglærte. Et konservativt skøn på halvanden medarbejder per skabt akademisk stilling i projektet, samt forventningen om tilvækst hos virksomheder på baggrund af de kompetenceudviklende aktiviteter, giver en samlet forventet jobskabelseseffekt i KOMPAS på 228 stillinger i projektperioden plus to år.

Aktiviteterne fokuserer på tilførsel af ny viden og akademisk arbejdskraft til SMV'er inden for Vækstforums forretningsområder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energi og Oplevelseserhverv.

Projektet centreres om en tæt, løbende kontakt med virksomhederne og bygger på forløb med trinvise effekter. Projektets kerneaktiviteter er virksomhedsscreeninger samt individuelt tilpassede kompetenceforløb for de deltagende virksomheder. Hvert forløb er baseret på en innovations- og kompetenceplan og tilrettelagt, så SMV'en tilføres den viden og de kompetencer, der sætter SMV'en i stand til at realisere et identificeret vækstpotentiale – enten via kompetenceudviklende aktiviteter og/eller direkte tilførsel af viden og kompetencer gennem ansættelse af en ny ressource i virksomheden. Dermed stilles SDU's palette af viden til rådighed for den enkelte SMV.

Erfaringer viser, at virksomheder opnår de bedste resultater, når de benytter sig af mere end ét videnboost.

Forløbet sammensættes ud fra projektets palette af kompetenceudviklende erhvervsevents og rådgivningsforløb målrettet SMV’er: "Få succes med din akademiker", "Innovationscamps", "SDU 360" og "Boost din akademiker".