KOMPAS

Info om indsatsen

 • Startdato

  1. januar 2019
 • Slutdato

  31. december 2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.668.000
 • EU-midler til projektet (kr.)

  1.834.000
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  EU’s Socialfond
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime & Logistics Innovation Denmark

Projektbeskrivelse

KOMPAS arbejder med at løfte uddannelsesniveauet blandt beskæftigede i maritime virksomheder i Region Hovedstaden.

Virksomheder, der medvirker i projektet, bliver tilknyttet en kontaktperson, som skaber klarhed i de uddannelser og kombinationer af kurser, der tilbydes. Samtidigt afholdes workshops med deltagere fra relevante maritime virksomheder, der skaber ny viden om, hvilke kompetencer der er efterspurgte af de maritime virksomheder.

Uddannelsesinstitutionerne KEA, MSK, SIMAC og DTU Diplom er partnere i projektet.

På baggrund af workshops, kompetenceplaner og vurderinger fra MDC og Danske Maritime udvikler og tilpasser uddannelserne de kompetencegivende deltidsuddannelser, så de er relevante for den maritime sektor. KOMPAS arbejder med uddannelse af beskæftigede på alle kompetencegivende niveauer.

Forventet effekt

I løbet af KOMPAS screenes 500 virksomheder, 50 virksomheder besøges, der afholdes 6 informationsarrangementer og 4 kompetence workshops. På baggrund af dette udvikles 150 kompetenceudviklingsplaner. Projektets mål er, at 100 personer påbegynder en kompetencegivende uddannelse, primært indenfor det tekniske område.