KOMPETENCEFORSYNiNGmidt

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.09.2014
 • Slutdato

  28.02.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.183.528
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.091.764
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

KOMPETENCEFORSYNINGmidt vil have fokus på virksomheders behov for kompetencer og vil stimulere igangsættelse af efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at øge produktivitet og jobskabelse.

Omdrejningspunktet i projektet er at skabe et tæt samarbejde mellem henholdsvis uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne om den opsøgende kontakt over for virksomhederne og deres ansatte. Dette for at sikre, at partnerne får lige nøjagtig den service, de har behov for i forhold til mulighederne for at modtage erhvervsfaglig og videregående uddannelse. Samarbejdet kaldes ”lokale koordinerende partnerskaber” og skal sikre et mere effektivt kompetencematch via en fælles koordineret indsats om at kvalificere arbejdsstyrken, så den på sigt skaber et øget fagligt kompetenceniveau hos medarbejderne.

Projektaktiviteter:

 • En opsøgende indsats
  Relevante og interesserede virksomheder findes.
 • Vejledning
  De enkelte medarbejdere vejledes om uddannelsesmuligheder og -behov
 • Screening
  Der udarbejdes en Real Kompetence Vurdering (før-afklaring) for medarbejdere, som er rettet imod den enkelte medarbejders jobfunktion i virksomheden og eventuelle behov for omskoling, jævnfør eventuelle ændringer af arbejdsopgaver samt virksomhedens kompetencebehov. 
 • Videreuddannelse
  Medarbejdere videreuddannes. Alternativt tiltrækkes højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, såfremt den efterspurgte faglighed ikke kan findes.

Resultatmål:

 • 300 virksomheder besøges.
 • 350 medarbejdere modtager vejledning.
 • 200 ansatte screenes og modtager en RKV/før-afklaring med henblik på, at
 • 30 medarbejdere modtager erhvervsfaglig og videregående uddannelse. Der vil løbende være et fokus på virksomhedernes kompetencebehov, herunder om der er behov for allokering af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.