KOMPETENCEFORSYNINGmidt (akse 1)

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.09.2014
 • Slutdato

  30.06.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.616.503
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.664.203
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

KOMPETENCEFORSYNINGmidt (akse 1) har til formål at gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling for virksomheder (SMV’er) med baggrund i vækststrategiernes identificerede kompetencebehov.

Projektaktiviteter:

 • Rekruttering 
  Der rekrutteres 45 virksomheder til at tage del i projektets afklarings- og kompetenceudviklingsaktiviteter. Der tages alene udgangspunkt i de virksomheder, der allerede har en vækststrategi, men selve rekrutteringsopgaven er med henblik på at skabe større kendskab og forståelse for virksomhedernes udfordringer og behov.
 • Kompetenceafklaring og kompetenceudviklingsstrategi
  Medarbejderne i de ”kvalificerede” SMV’er får identificeret deres kompetenceudviklingsbehov holdt op imod de behov identificeret i virksomhedernes vækststrategier. Denne afklaring fører til en kompetenceudviklingsstrategi, der efterfølges af konkret kompetenceudvikling.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
  Der gennemføres kompetenceudviklingsforløb i forlængelse af kompetenceafklaringen for en betydelig del af de deltagende virksomheders medarbejdere og ledere. Der vil være tale om specifikt sammensatte forløb, som udspringer af de enkelte virksomheders behov (jævnfør vækststrategi). Dele af disse forløb/kurser kan dog i forvejen findes under fx AMU eller VEU. Der kan konkret være tale om omskoling af medarbejdere, tilknytning af højtuddannet arbejdskraft eller etablering af virksomhedsnetværk med en vækst- og kompetenceudviklingsdagsorden. Der vil være fokus på, at de 225 kompetenceudviklede medarbejdere og ledere tilegner sig nye vækstrettede kompetencer.

Resultatmål:

 • 400 virksomheder modtager en rekrutteringsydelse med henblik på at kvalificere den enkelte virksomhed til projektets hovedaktivitet og -formål, vækstrettet kompetenceudvikling.
 • 45 virksomheder modtager kompetenceafklaring med henblik på identificering af kompetenceudviklingsstrategier, som udspringer af den pågældende virksomheds vækststrategi.
 • 200 medarbejdere gennemfører vækstrettet kompetenceudvikling.
 • 25 ledere gennemfører vækstrettet kompetenceudvikling.