KompetenceVækst

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2015
 • Slutdato

  30.04.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.135.893
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.067.947
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen

Projektbeskrivelse

Projekt "KompetenceVækst" vil sikre virksomhederne i Region Syddanmark kvalificeret arbejdskraft ved at give de eksisterende medarbejdere et formelt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau.

Projektet igangsætter uddannelsesløft for 166 udvalgte medarbejdere i små og mellemstore virksomheder inden for specifikke brancheområder, hvor der på nuværende tidspunkt ses rekrutteringsvanskeligheder og/eller mangel på kvalificeret arbejdskraft, og hvor der på baggrund af fremtidige vækstforventninger påregnes særligt behov for opkvalificering af eksisterende arbejdskraft.

Fokus er på de korte erhvervsuddannelser. Tilgangen er branche- og fagspecifik. Den tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov og i de af virksomhederne udpegede medarbejdere.

Endvidere koordineres indsatsen med de regionale erhvervs-, beskæftigelses-, og uddannelsesmæssige kraftcentre for udvikling og vækst.

Der vil være et særligt fokus på at sikre kompetent og kvalificeret arbejdskraft til de regionale styrkepositioner gennem samarbejde med eksempelvis DIMA, Byg til Vækst, Industri til Vækst, Danmarks Produktionscentrum, Technology Denmark og BygOvenPå-initiativerne med videre.

Sammen med organisationerne og erhvervsservices udvælges i hvert VEU-centers dækningsområde primære brancher, og primære kompetencebehov defineres.

Primære brancher:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg
 • Transport
 • Logistik og lager
 • It
 • Vidensservise og øvrig service

Kompetencebehovene vil eksempelvis være inden for:

 • Industritekniker, -operatør
 • Automatiktekniker
 • Elektriker
 • Murer
 • Bygningskonstruktør
 • Handelsassistent
 • Datatekniker
 • Kontoruddannelse med specialer med videre

Virksomhedsgrupperingerne mødes af en faglig kvalificeret projektkonsulent med spidskompetence inden for det pågældende branchespecifikke område og kompetencebehov.

VEU-centrene sikrer denne udvælgelse gennem deres partsskolers branchekendskab og vejledningsekspertise inden for det pågældende arbejdsfelt.

Virksomhederne mødes således i indsatsen af en kvalificeret dialogpartner, der kan afdække, vejlede og oversætte kompetencebehov til faglige løft inden for det område, hvor virksomheden mangler kvalificeret arbejdskraft. Der planlægges og gennemføres hele uddannelsesløft for udvalgte medarbejdere i virksomhederne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF