Konsolidering af Innovationsklynge for Vandteknologi - Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.05.2019
 • Slutdato

  30.09.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.128.514
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  672.900
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  168.225
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN

Projektbeskrivelse

Formål og forventede effekter

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger.

En stærk partnerkreds bestående af de væsentligste klyngeorganisationer og -initiativer inden for vand, samt de stærkeste videnpartnere, gennemfører i en inddragende proces en konsolidering af Innovationsklyngen for Vandteknologi. Klyngen løfter innovationskraften i den samlede vandbranche og skaber dermed mere end 71 nye innovative virksomheder i Region Sjælland.

Virksomhederne har svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange, og de enkelte klyngeaktører opererer på usikkert grundlag med varierende forretningsmodeller og finansieringsgrundlag.

Projektet har til formål at skabe én konsolideret Innovationsklynge for Vandteknologi under særligt hensyn til virksomhedernes behov og øvrige aktørers ønsker til, hvad klyngen skal kunne. Konsolideringen indbefatter udvikling af nye, ambitiøse innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative SMV’er. Projektansøgningen skal ses i tæt sammenhæng med et parallelt projektforslag "Konsolidering af Innovationsklyngen for Vandteknologi".

Projektets overordnede aktiviteter og hvordan de forventes at lede til de ønskede resultater

Projekts hovedaktiviteter vedrører

 • Netværk og innovation
  Med udgangspunkt i et fælles servicetilbud inddrages vand-SMV’er gennem en række decentrale workshops i forprojekter til nye innovationsindsatser, som baner vej for nye SMV-fokuserede innovationssamarbejder. Der skabes gennem en opsøgende dialog med klyngens aktører et samlet Roadmap for klyngen. 5 SMV’er deltager i forprojekter til innovationsindsatser.
 • Konsolidering og fusion
  Klyngeorganisationerne inden for vand sikrer en konsolidering gennem en række partnermøder, hvor fusionsscenarier drøftes med henblik på at skabe en samlet organisering af Innovationsklyngen for Vandteknologi. Herved lanceres én samlet Innovationsklynge for Vandteknologi.
 • Videnspredning
  De samlede servicetilbud og Roadmap formidles til virksomheder i klyngen gennem partnernes mange kanaler. Der gennemføres medlemskampagner med henblik på at involvere SMV’er i klyngen samt en særlig indsats under vandtopmødet IWA2020 i København. Herved sikres høj kendskabsgrad blandt virksomhederne – særligt SMV’er – og der rekrutteres mindst 20 medlemmer til klyngen fra Region Sjælland

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF