Kurts virksomhed gennemgik en grøn omstilling og byder nu på store projekter i udlandet

Grøn omstilling var stort set ukendt for den travle virksomhedsejer Kurt Braarup Vestergaard for to år siden. Men han sprang ud i det, fik hjælp fra et EU-støttet udviklingsprojekt og står i dag med en virksomhed med en af landets mest sofistikerede cirkulære forretningsstrategier.

Kurt Braarup Vestergaard kendte ikke meget til cirkulær økonomi, grøn omstilling, træværdikæder og Cradle2Cradle-certificering. Nu har han en avanceret certificeringsproces bag sig, og han er sikker på, at hans virksomhed er omstillet til fremtiden. Foto: Erhvervsstyrelsen

Den grønne forvandling var måske slet ikke blevet til noget, hvis ikke Kurt Braarup Vestergaard i slutningen af 2017 havde taget beslutningen om at gå med i regionalfondsprojektet ”Fokuseret Værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse”. Her fik han redskaberne til at omstille sin virksomhed til bæredygtighed og cirkulær økonomi, og det har han ikke fortrudt, for i dag er hans virksomhed, Tripplex A/S i Silkeborg, langt i den grønne omstilling.

Efter at have deltaget i projektet fortsatte han selv processen med en omfattende C2C-certificering af store dele af virksomheden, der producerer lyddæmpende og brandhæmmende træpaneler. Processen er nu tæt på sin afslutning, og mange har spurgt ham, hvilke fordele omstillingen har givet.

"Jeg plejer at svare således: Vi er den eneste SMV i træproduktionsbranchen, der har et C2C-sølvcertifikat, vi har åbnet døre hos arkitekter og rådgivende ingeniører, og vi er meget ofte ude og fortælle om grøn omstilling,” siger Kurt Braarup Vestergaard.

"Vi har et markedsforspring, ingen tvivl om det, fordi de fleste af vores konkurrenter skal igennem samme proces,” tilføjer Silkeborg-direktøren.

Beslutningen var det sværeste

Kurt Braarup Vestergaard forklarer omstillingen i seks procesafsnit:

"Processen begynder med erkendelse - skal vi, skal vi ikke? Derefter skal den nye viden om grøn omstilling omdannes til en vision, så er der sparring med en certificeringskonsulent, og virksomheden skal analyseres, og alt dokumenteres. Derefter skal certificeringen implementeres i produktionen, og endelig skal der markedsføres og sælges.”

Erkendelsen var det svære punkt:

"Jeg kendte intet til cirkulær økonomi. Først var jeg tilbageholdende, men gik ind i det med den målsætning at få FSC- (international non-profit mærkningsordning til træ og papir) og PEFC-certificeret (verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug) vores produkter og at få styr på affaldshåndteringen.”

Hvordan vidste du, at det var det rigtige at gøre?

"Det var bare en mavefornemmelse. Jeg spurgte min hustru til råds, og hun sagde, at det var det eneste rigtige at gøre, og at hvis man skal tage ind i fremtiden, skal det være som first mover.”

Med ny viden ombæredygtighed og certificering steg ambitionerne, og målet blev nu C2C-certificering.

"Vi var interesseret i at vide, hvordan træprodukter kunne blive ”evige” og indgå i genbrug, og vi besluttede, at bæredygtighed skulle være en del af vores strategi.”

En del af de træprodukter, der produceres i virksomheden, er nu Cradle2Cradle-certificeret, og der arbejdes til stadighed på at trimme produktionen, så virksomheden bruger mindre energi og skaber mindre affald. Foto: Erhvervsstyrelsen

EU-projektet stillede en ekstern konsulent til rådighed. Konsulenten gennemgik og forklarede principperne i cirkulær økonomi og C2C-certificering – ”flere gange,” som Kurt Brarup Vestergaard udtrykker det, og hjælpen var helt afgørende.

Efter projektet gik Kurt Braarup Vestergaard selv i gang med en omfattende dokumentering af virksomheden. Alle produkter, som Tripplex selv producerer, blev analyseret. Også vandforbrug, strømforbrug, spildevand og affald, arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold blev gennemgået, og handlingsplanen og medarbejderhåndbogen blev opdateret, fordi C2C-certificerede virksomheder også er forpligtiget til at tage socialt ansvar.

I det ”femte spring” er certificeringen blevet implementeret i produktionen, og første skridt blev at flytte fra Skanderborg til større og mere egnede lokaler i Silkeborg. Det skete blandt andet for at få plads til mere genanvendelse af affald og for at få mulighed for investeringer i nye produktionsanlæg, bl.a. et lakanlæg. Nu står Tripplex midt i den sidste del af processen: Markedsføring og salg som C2C-certificeret virksomhed.

Afgørende krav på eksportmarkeder

”Bæredygtighed og cirkulær økonomi bliver en stadigt mere tydelig dagsorden blandt virksomhederne, men størstedelen af det, vi sælger, er stadig ikke C2C-certificerede produkter, ” siger Silkeborg-direktøren. 

Han er dog overbevist om, at grøn omstilling stiller hans virksomhed stærkere i fremtidens konkurrence.

"I dag ved jeg, at vi laver de rigtige produkter til fremtidens marked. Hvis jeg ikke troede, at det ville give en konkurrencemæssig fordel at gennemgå en grøn omstilling, så havde jeg ikke gjort det.”

Og noget er der sket, for Tripplex forhandler lige nu med en engelsk kunde om en kæmpeordre på 12.000 kvm træpaneler. En statslig kunde har netop skrevet under på en stor ordre, og Tripplex er i fuld gang med at ombygge produktionen til de nye ordrer.

"Vi havde aldrig fået lov til at give et bud til den engelske kunde, hvis vi ikke havde været C2C-certificeret,” fastslår Kurt Braarup Vestergaard, som kalder det danske marked for certificerede produkter for ”supergodt”.

"Men på det europæiske marked eksploderer interessen. Det er dér, vækstpotentialet er, og de store ordrer ligger og bobler. Markedet herhjemme efterspørger ikke certificerede produkter så kraftigt, men i udlandet – især det syd- og midteuropæiske marked – er kravene til produkter strammere. Dér er det et krav med certificering, hvis vi vil sælge.”

Tripplex producerer træpaneler, som er både lyddæmpende og brandhæmmende. Produktionen foregår i Silkeborg. Foto: Erhvervsstyrelsen

Kurt Braarup Vestergaard er ofte inviteret ud for at fortælle om sin virksomheds grønne omstilling, og næsten hver uge ankommer interesserede gæster på Korshøjvej i Virklund syd for Silkeborg for at høre, hvordan Tripplex greb omstillingen an.

Hvad er dit overordnede råd til SMV’er, der ønsker at gennemføre en grøn omstilling og en certificering?

"Få først et overblik over, hvor meget tid du skal afsætte til processen. Som SMV skal man passe på ikke at tilsidesætte driften for udvikling, for når ordren er der, så skal den produceres og leveres til tiden."

Enmandsejede virksomheder og små SMV’er kan have meget svært ved at overskue og have tid til udvikling. Hvordan fandt du tiden?

Jeg var nok heldig, fordi jeg havde mere tid dengang end i dag, hvor jeg arbejder 70 timer om ugen. Og jeg lægger ikke skjul på, at det har kostet os mange timer at få defineret strategien. Men nu har vi den, og nu skal den konsolideres i driften.”

 

FAKTA Fokuseret Værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse

3-årigt projektforløb (2016-2018), der modtog 3,75 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. I alt 37 virksomheder har deltaget i projektet, der har givet virksomhederne viden om cirkulær økonomi og hjulpet dem til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og til at optimere værdikæden. 

FAKTA Godt råd fra Kurt Braarup Vestergaard om grøn omstilling

Vær opmærksom på, at forandringer i et kommercielt marked tager tid: ”For 10 år siden mødte jeg Claus Juul Nielsen fra virksomheden Gamle Mursten – vi havde stand side om side på byggerimessen i Fredericia. Dengang kæmpede han for det, og der var ikke mange, der syntes, det var en god idé. Men i dag bygges der jo med gamle mursten alle steder.”

FAKTA Cradle to Cradle CertifiedTM (C2C)

International tredjepartsverificeret produktstandard. Produkter vurderes på fem parametre: 1. Materialesundhed. 2. Evnen til at genanvende materialer i et teknisk eller biologisk kredsløb. 3. Brug af vedvarende energi. 4. Bæredygtigt forbrug af vand og 5. Social ansvarlighed. Produkter skal løbende forbedres og re-certificeres hvert andet år.

FAKTA EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, EU’s Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive