Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.11.2021
 • Slutdato

  30.06.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.342.324
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.458.844
 • Geografi

  Sydjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Work-Live-Stay Southern Denmark

Projektbeskrivelse

Både Regional- og socialfondsansøgningen er første skridt hen imod realiseringen af anbefalingerne fra Vækstteam Sydjylland og ambitionerne om et stærkt Fyrtårn for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland. På  hver sin vis understøtter begge ansøgninger vækstteamets hovedanbefaling om etablering af et nationalt center for grøn energi og sektorkobling.

Ansøgningen til Socialfonden følger op på anbefalingerne fra Vækstteam Sydjylland, som understreger at adgangen til kvalificeret arbejdskraft vil være afgørende for, at fyrtårnet bliver realiseret over en årrække:

 • Der er behov for kompetencer og arbejdskraft for at kunne løfte Sydjylland til at blive et fyrtårn for grøn energi og sektorkobling.
 • Der er behov for både erhvervsfaglige og akademiske kompetencer.
 • Der er behov for arbejdskraft og kompetencer, der modsvarer virksomhedernes behov på den korte og den lange bane.

For at understøtte vækst- og udviklingspotentialet i det sydjyske erhvervsfyrtårn, er det nødvendigt at igangsætte initiativer under alle fire anbefalinger fra Vækstteamet: Indsatser ift. de videregående uddannelser skal sikre større optag på landsdelens uddannelser – og øge udbuddet af relevante videregående uddannelser – og dermed øge udbuddet af højtuddannet arbejdskraft på den mellemlange og lange bane.

Indsatser ift. erhvervsskolerne skal øge optaget på landsdelens erhvervsskoler og dermed øge udbuddet af erhvervsuddannet arbejdskraft på den mellemlange bane. Opkvalificering skal ligeledes sikre nye kompetencer og tilførsel af arbejdskraft fra andre brancher på den korte bane. Tiltrækning af kvalificeret international arbejdskraft skal afhjælpe mangel på kort sigt. Udfordringerne er internt forbundne og der er behov for en langsigtet indsats. Partnerkredsen bag ansøgningen adresserer derfor dem alle med konkrete aktiviteter i projektet. Den fulde effekt opnås gennem en længerevarende indsats over en årrække.

Der søges midler til at realisere følgende indsatser i perioden fra marts 2022 – 30. juni 2023

 • Videregående uddannelser og erhvervsuddannelser: Bygge videre på - og udbrede - lokale ”best practices” til hele landsdelen på uddannelsesområdet.
 • Kompetenceudvikling: Om- og opkvalificering af medarbejdere i SMV’er til grønne kompetencer og et digitalt uddannelsesforløb i SMV’er i samarbejde med vidensinstitutioner
 • International arbejdskraft: Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft samt lancering af Sydjylland som ”grøn karrieredestination” i Danmark og internationalt

Aktiviteterne gennemføres i et sammenhængende projekt, som bindes sammen af tværgående aktiviteter, nye samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner og med inddragelse af erhvervslivet. Gennem projektet mobiliseres en fælles sydjysk indsats, som på mellemlang sigt giver mulighed for at videreudvikle og skalere aktiviteter for større effekt. Igennem en vedvarende indsats vil Sydjylland på lang sigt kunne positionere sig som fyrtårn for grøn energi og sektorkobling i Danmark og internationalt med stor tiltrækningskraft for virksomhede, investeringer, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende og kvalificeret arbejdskraft.

I projektperioden frem mod den 30. juni 2023 vil projektet bl.a. levere på følgende overordnede måltal:

 • 160 virksomheder vil deltage i aktiviteter omhandlende kompetenceudvikling 900 unge vil deltage i arrangementer, som synliggør karriere- og uddannelsesmuligheder
 • 35 udenlandske kandidater vil tiltrækkes til ansættelse på sydjyske virksomheder 
 • 5.000 kontaktpunkter med udenlandske kandidater

For at imødegå udfordringerne og udnytte det potentiale, der ligger i en samlet indsats, er der sammensat en partnerkreds, der dækker hele geografien og har brede samarbejdsflader i deres daglige virke.
Partnerkredsen skal være med til at sikre, at aktiviteterne er koordinerede og samtidig tilpasset lokale behov i hele geografien. Work-live-stay southern denmark er overordnet projektansvarlig og vil gennemføre projektet som en integreret del af konsortiet for Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling.

I projektet søges kontinuerligt at skabe synergier mellem regional- og socialfondsaktiviteterne. Der er for arbejdskraft-projektet etableret en økonomisk partnerkreds, der består af de tre business regions, som repræsenterer Sydjyllands 13 kommuner og lokale samarbejdsmuligheder med de 5.600 SMV’er, der er medlemmer af de lokale erhvervsråd. Partnerkredsen har ansvaret for gennemførelse af de centrale opgaver i projektet, hvor de på baggrund af erfaring og kompetencer skal sikre, at projektets aktiviteter koordineres og dækker hele geografien. Der er indhentet samarbejdsaftaler og interesseerklæringer fra f.eks. lokale erhvervsråd, erhvervsskoler- og akademier, videregående uddannelsesinstitutioner, Workindenmark, SMV’er.