Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling

Info om indsatsen

 • Startdato

  22. november 2021
 • Slutdato

  30. juni 2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.186.875
 • EU-midler til projektet (kr.)

  15.458.844
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  0
 • Geografi

  Sydjylland
 • Finansiering

  EU’s Socialfond
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  work-live-stay southern denmark

Projektbeskrivelse

Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og
sektorkobling Både Regional- og socialfondsansøgningen er første
skridt henimod realiseringen af anbefalingerne fra Vækstteam
Sydjylland og ambitionerne om et stærkt Fyrtårn for grøn energi og
sektorkobling i Sydjylland. På hver sin vis understøtter begge
ansøgninger vækstteamets hovedanbefaling om etablering af et
nationalt center for grøn energi og sektorkobling. Ansøgningen til
Socialfonden følger op på anbefalingerne fra Vækstteam
Sydjylland, som understreger at adgangen til kvalificeret
arbejdskraft vil være afgørende for, at fyrtårnet bliver realiseret
over en årrække: Der er behov for kompetencer og arbejdskraft for
at kunne løfte Sydjylland til at blive et fyrtårn for grøn energi og
sektorkobling. Der er behov for både erhvervsfaglige og
akademiske kompetencer. Der er behov for arbejdskraft og
kompetencer, der modsvarer virksomhedernes behov på den korte
og den lange bane. For at understøtte vækst og
udviklingspotentialet i det sydjyske erhvervsfyrtårn, er det
nødvendigt at igangsætte initiativer under alle fire anbefalinger fra
Vækstteamet: Indsatser ift. de videregående uddannelser skal sikre
større optag på landsdelens uddannelser – og øge udbuddet af
relevante videregående uddannelser – og dermed øge udbuddet af
højtuddannet arbejdskraft på den mellemlange og lange bane.
Indsatser ift. erhvervsskolerne skal øge optaget på landsdelens
erhvervsskoler og dermed øge udbuddet af erhvervsuddannet
arbejdskraft på den mellemlange bane. Opkvalificering skal ligeledes
sikre nye kompetencer og tilførsel af arbejdskraft fra andre
brancher på den korte bane. Tiltrækning af kvalificeret international
arbejdskraft skal afhjælpe mangel på kort sigt. Udfordringerne er
internt forbundne og der er behov for en langsigtet indsats.
Partnerkredsen bag ansøgningen adresserer derfor dem alle med
konkrete aktiviteter i projektet. Den fulde effekt opnås gennem en
længerevarende indsats over en årrække. Der søges midler til at
realisere følgende indsatser i perioden fra marts 2022 – 30. juni
2023 Videregående uddannelser og Erhvervsuddannelser: Bygge
videre på - og udbrede - lokale ”best practices” til hele landsdelen
på uddannelsesområdet. Kompetenceudvikling: Om- og
opkvalificering af medarbejdere i SMV’er til grønne kompetencer og
et digitalt uddannelsesforløb i SMV’er i samarbejde med
vidensinstitutioner International arbejdskraft: Tiltrækning af
udenlandsk arbejdskraft samt lancering af Sydjylland som ”grøn
karrieredestination” i Danmark og internationalt Aktiviteterne
gennemføres i et sammenhængende projekt, som bindes sammen
af tværgående aktiviteter, nye samarbejder på tværs af
udddannelsesinstitutioner og med inddragelse af erhvervslivet.
Gennem projektet mobiliseres en fælles sydjysk indsats, som på
mellemlang sigt giver mulighed for at videreudvikle og skalere
aktiviteter for større effekt. Igennem en vedvarende indsats vil
Sydjylland på lang sigt kunne positionere sig som fyrtårn for grøn
energi og sektorkobling i Danmark og internationalt med stor
tiltrækningskraft for virksomhede, investeringer,
uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende og kvalificeret
arbejdskraft I projektperioden frem mod den 30. juni 2023 vil
projektet bl.a. levere på følgende overordnede måltal: 160
virksomheder vil deltage i aktiviteter omhandlende
kompetenceudvikling 900 unge vil deltage i arrangementer, som
synliggør karriere- og uddannelsesmuligheder 35 udenlandske
kandidater vil tiltrækkes til ansættelse på sydjyske virksomheder
5.000 kontaktpunkter med udenlandske kandidater For at imødegå
udfordringerne og udnytte det potentiale, der ligger i en samlet
indsats, er der sammensat en partnerkreds, der dækker hele
geografien og har brede samarbejdsflader i deres daglige virke.
Partnerkredsen skal være med til at sikre, at aktiviteterne er
koordinerede og samtidig tilpasset lokale behov i hele geografien.
Work-live-stay southern denmark er overordnet projektansvarlig og
vil gennemføre projektet som en integreret del af konsortiet for
Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling. I projektet
søges kontinuerligt at skabe synergier mellem regional- og
socialfondsaktiviteterne. Der er for arbejdskraft-projektet etableret
en økonomisk partnerkreds, der består af de tre business regions,
som repræsenterer Sydjyllands 13 kommuner og lokale
samarbejdsmuligheder med de 5.600 SMV’er, der er medlemmer af
de lokale erhvervsråd. Partnerkredsen har ansvaret for
gennemførelse af de centrale opgaver i projektet, hvor de på
baggrund af erfaring og kompetencer skal sikre, at projektets
aktiviteter koordineres og dækker hele geografien. Der indhentet
samarbejdsaftaler og interesseerklæringer fra f.eks. lokale
erhvervsråd, erhvervsskoler- og akademier, videregående
uddannelsesinstitutioner, Workindenmark, SMV’er.