Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfaglig fokus

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.693.583
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.846.792
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Sosu Nord

Projektbeskrivelse

Projektet ønsker at adressere nogle af de udfordringer, SOSU-uddannelserne oplever i forlængelse af EUD-reformen. SOSU-skolerne har oplevet et fald i antal elever, der optages, hvilket gør det problematisk at opfylde KL's dimensionering. Manglen på elever forventes forværret som følge af ændringerne i uddannelsen frem mod 2020, hvorfor det er vigtigt at sikre øget gennemførelse for de elever, der er optaget på uddannelserne.

Projektet skal styrke kvaliteten af undervisning gennem et udviklingsarbejde, der skal udvikle simulationstræning i et erhvervspædagogisk perspektiv. Simulationstræningen skal understøtte elevernes læringsudbytte og bidrage til at skabe en endnu tydeligere kobling af teori og praksis, herunder styrke elevernes tværfaglige fokus.

Projektet udvikler en erhvervspædagogisk facilitatorrolle. 140 underviserne opkvalificeres igennem projektet. Projektet ønsker at inddrage flere samarbejdspartner i opkvalificeringen, fx UCN og andre UC’er, SOSU skoler, Herlev hospital, Nord-SIM, Det præhospitale beredskab, leverandører af simulationsteknologi som fx Leardal, Realityworks med flere. 

Projektet styrker samarbejdsrelationerne med arbejdsgiverne, der aktivt inddrages i udviklingen af 33 scenarier. Simulationstræningen bliver således omdrejningspunkt for at styrke koblingen mellem teori og praksis for herigennem at styrke det praksisnære i de tre uddannelser.

Projektets effektmål er at få flere unge til at gennemføre deres erhvervsuddannelse ved at øge overgangsfrekvensen mellem grundforløb og hovedforløb samt ved at begrænse frafaldet på hovedforløbet på de tre uddannelser.

2490 erhvervsskoleelever på de to skoler vil i projektet bidrage med at afprøve de 33 scenarier, der udvikles i projektet.

Indsatsen er rettet mod unge, som allerede er i uddannelse, men da SOSU-skolernes erhvervsuddannelser har en del voksne elever, vil disse blive omfattet af indsatsen.

Forankringen af projektets resultater sker gennem opkvalificering af underviserne og etablering af et faglærernetværk, der efter projektets afslutning arbejder videre med udvikling af simulationstræning på de to skoler. Faglærergruppen forventes at kunne bidrage med videreudvikling af metode og formidling af projektresultater.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF