Nyhed

Lancering af strategi for virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027

Erhvervsminister Morten Bødskov og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop lanceret strategien Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027, der skal bidrage til, at danske SMV’er og iværksættere kan imødekomme aktuelle udfordringer og gribe fremtidens muligheder som fx grøn omstilling og kunstig intelligens.

  • 27. maj 2024
  • Digitalisering og automatisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Internationalisering
  • Iværksætteri
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Turisme
Billede fra lanceringseventet

Billede fra lanceringseventet

Strategien sætter en klar og ambitiøs retning for virksomhedsudvikling i Danmark, og bygger på de positive erfaringer fra den hidtidige indsats og bred dialog med virksomheder og erhvervsaktører.

Strategien centrerer sig om fire strategiske målsætninger, der skal drive indsatsen. Konkret skal virksomhederne kunne få hjælp, når forsyningskæderne bliver usikre, når produktionen skal omstilles, eller når næste udvidelse af forretningen er lige om hjørnet. Det handler om at investere i at udvikle de nationale styrkepositioner, så Danmark også fremover er førende i den globale konkurrence. Og så skal det være nemt for virksomhederne at få hjælp til de udfordringer og potentialer, de står overfor, uanset hvor i landet de hører til.

Strategien rammesætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende fire år, hvor bestyrelsen skal igangsætte indsatser for mere end 2 mia. kr. inden for strategiens prioriteter. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses forperson Christian Motzfeldt udtaler:

”Vi er stolte over at kunne præsentere en strategi, der står på en bred og fælles forståelse af, hvordan vi tager de næste skridt for at understøtte små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vores mål er at skabe værdi for dansk erhvervsliv til gavn for os alle, og vi ser frem til at levere på strategien i tæt samarbejde med kæden af aktører inden for dansk virksomhedsudvikling.”

Billede fra lanceringseventet afholdt hos ENORM

Lanceringen af strategien fandt sted hos ENORM Biofactory, der er Nordeuropas største insektfabrik til proteinproduktion til foder og fødevarer. Virksomheden har skabt en spændende forretningsidé ved at udnytte potentialer inden for den bæredygtige dagsorden – og er dermed et godt eksempel på en SMV, der arbejder med nogle af de potentialer, som strategien for virksomhedsudvikling i Danmark ønsker at understøtte. 

Billede af strategien for 2024-2027