2019: Lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter

Tidligere ansøgningsrunde: Destinationsselskaber og andre turismeaktører kunne tidligere søge to særskilte puljer, der understøtter væksten i dansk turisme.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  50 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til 3 år

 • Ansøgningsfrist

  17. april 2019

Baggrund

Turisme er et internationalt væksterhverv, som bidrager til at skabe udvikling og beskæftigelse i hele Danmark. Både langs de danske kyster, i landdistrikterne og
i landets større byer. I 2016 omsatte danske og udenlandske turister samlet for godt 108 mia. kr. i Danmark og var med til at skabe ca. 136.000 fuldtidsarbejdspladser på tværs af landet.

Den stærke internationale konkurrence peger dog på et fortsat behov for at udvikle dansk turisme og skabe stærke og attraktive destinationer i Danmark, så
turisterne kan få en helstøbt oplevelse af et feriemål, der kan konkurrere internationalt. Andre konkurrerende lande har haft større fokus på samlet  destinationsudvikling end Danmark. Eksempelvis ser man inden for kyst- og naturturisme en stigende konkurrence fra bl.a. Nordtyskland, hvor man har set en højere vækst, der blandt andet har været båret af store investeringer og en professionalisering af både erhvervet og den offentlige turismefremmeindsats.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter

Turismemidlerne på 50 mio. kr. i 2019 udmøntes i to særskilte puljer:

 1. Destinationsudviklingspuljen på 40 mio. kr. var forbeholdt destinationsselskaber. 
 2. Puljen for lokal og tværgående turismeudvikling på 10 mio. kr. kunne søges af alle aktører og er tiltænkt projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder blandt andet destinationsudvikling i ø-kommuner.

Indsatsområder

Både destinationsudviklingspuljen og puljen for lokal og tværgående turismeudvikling støtter projekter inden for følgende tre indsatsområder, der fremgår af
Strategi for decentral erhvervsfremme 2019:

 • Stærke og attraktive destinationer: Projekter, der fremmer udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark med attraktive overnatningsmuligheder, gode spisemuligheder og en bred vifte af oplevelsestilbud, som kan matche turisternes efterspørgsel.
 • Kvalitetsoplevelser til turisterne: Projekter, der fremme udviklingen af kvalitetsoplevelser til turisterne, så kvalitet og pris matcher, fx i form af lokale samarbejder om turistoplevelser af høj kvalitet, og udnyttelse af potentialet i oplevelsesøkonomien, fx store sports- og kulturbegivenheder. Det kan ske ved at udnytte mulighederne ved digitalisering og ny teknologi.
 • Effektiv international markedsføring: Projekter, der understøtter en mere effektiv markedsføring – herunder digital markedsføring – målrettet relevante målgrupper. Der gives kun støtte til international markedsføring.

Projekter kunne gå på tværs af indsatsområder. 

Kristine Halken

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om lokale og tværgående turismeindsatser.

Kirstine Halken
Telefon: 3529 1756
Email: [email protected]