Merkantil dannelse i et STEM perspektiv

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.638.075
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.802.794
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  5.149.844
 • Geografi

  Midtjylland, Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Viden Djurs

Projektbeskrivelse

Projektets effekt er på kort sigt, at flere elever søger på hovedforløbet og gennemfører en erhvervsuddannelse. På længere sigt vil projektet bidrage til at flere søger ind på erhvervsuddannelserne.

Formål og aktiviteter

Gennem de fire år fra EUX-eleverne starter på grundforløbet, til de har bestået deres fagprøve, er frafaldet så stort, at langt under halvdelen får en faglært uddannelse. Størstedelen falder fra efter EUX-året, og derfor er der brug for en indsats for at øge overgangsfrekvensen til hovedforløbet.

Projektets formål er at bidrage til, at virksomhederne får flere dygtige faglærte med de rette kompetencer, fordi flere unge og unge voksne gennemfører de merkantile grundforløb og det studiekompetencegivende år på EUX (EUX-året) og derefter fortsætter på hovedforløbet ude i virksomhederne.

Ministeriet har netop meddelt dispensation, så virksomhederne frem til 2023 kan tage studenter i lære. Skolerne skal bruge tiden til at øge hovedforløbets attraktivitet og italesætte EUX-uddannelsen som en fireårig uddannelse, så virksomhederne stadig kan rekruttere det fornødne antal elever efter 2023.

Projektet adresserer således de to store udfordringer på det merkantile område, nemlig den manglende overgangsfrekvens til hovedforløbet og den øgede digitalisering i faget, som skaber behov for at styrke arbejdet med STEM kompetencer på de merkantile arbejdsområder. Desuden arbejder projektet med intern og ekstern branding med henblik på at styrke den merkantile dannelse og selvopfattelse.

Projektet udvikler nye relevante valgfag, hvor eleverne både tilegner sig de efterspurgte STEM kompetencer og samtidig øger deres handlekompetencer i forhold til bæredygtighed gennem kobling til relevante verdensmål. Desuden arbejdes der med at brande uddannelserne bedre ved mere spændende konkurrencer under DM i Skills.

Projektet supplerer Videncentrenes indsats og bidrager til, at deres arbejde får endnu større udbredelse og implementering.

Omfang og forankring

Projektet omfatter 2.200 elever, som alle deltager i minimum én aktivitet. Indsatsen forankres i et tæt samarbejde mellem virksomheder og skoler og videreudvikles efter projektets afslutning.

Projektet gennemføres af Viden Djurs i samarbejde med Tietgen, IBC, Campus Vejle og Tradium med opbakning fra Uddannelsesnævnet, de faglige udvalg, Dansk Erhverv og virksomheder i skolernes netværk.

Projektet gennemføres i perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2022.