Mod Alle Odds

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  28.02.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.070.619
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.665.985
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Mariagerfjord Kommune

Projektbeskrivelse

Projektet skal via projektaktiviteterne og sammen med Hobro IK og en række sponsorer øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. Konceptet, med specialtilrettelagt indslusningsforløb efterfulgt med træningsforløb, skal kunne genbruges og inspirere andre private og offentlige virksomheder. Dette for at fremme beskæftigelse i målgruppen i fremtiden.

Overordnende aktiviteter i projektet er specialtilrettelagte indslusnings- og træningsforløb, hvor deltagerne er tilknyttet projektet i 6 måneder. Indslusnings- og træningsforløb er målrettet fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne, som har svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus i indslusningsforløbene er, at deltagerne opnår nødvendige kompetencer (fx kvalitetsbevidsthed, samarbejdsvillighed, ansvarsbevidsthed, stabilitet med mere) og sociale færdigheder (fx konfliktløsning, præsentation og så videre) i så høj grad, at deltagerne vil kunne varetage et arbejde umiddelbart efter eller under selve projektet. Træningsforløbene har fokus på, at deltagerne omsætter indslusningsforløbets instruktioner og elementer i virksomhederne, hvor de skal arbejde med rigtige opgaver og med henblik på at mestre disse opgaver på længere sigt.

Projektet vil afprøve ”supported employment” som en del af indsatsen overfor målgruppen. Desuden suppleres indslusnings- og træningsforløb med køb af eksterne kurser/uddannelser og delydelser til deltagerne, som ikke kan udbydes indenfor rammerne af virksomhederne, men som er en nødvendighed for at opnå enten særlige egenskaber til varetagelse af sin funktion, som deltager, eller til at fremme udvikling og færdigheder for at kunne overgå til uddannelse/kursus eller ordinært arbejde.

Forankring af projektet finder sted i Hobro IK og ved de indgående partnerskabsaftaler med en række sponsorer vedrørende inklusionsindsatsen.

Som hovedeffekt forventes der efter projektafslutning i 2018, at 12 borgere har fundet et job, og at samtlige 44 deltagere har gennemført et indslusningsforløb. Derudover har 4 deltagere fundet et job i en socialøkonomisk virksomhed, og 16 søger fortsat efter job.

Ved projektets afslutning er der indgået yderligere 5 partnerskabsaftaler med andre virksomheder med tilknytning til Hobro IK. Ydermere er 12 deltagere i beskæftigelse efter 6 måneder, enten i en virksomhed med tilknytning til Hobro IK eller en helt anden virksomhed.