Mod til uddannelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.10.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.389.877
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.179.136
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Holbæk Kommune

Projektbeskrivelse

Projektets formål

Formålet er at øge antallet af unge med erhvervsuddannelse og øge antallet af unge, der får en videregående uddannelse. Dette gøres ved at sikre, at flere af psykisk sårbare unge og unge med psykiske lidelser får en ungdomsuddannelse, og bliver rustet til at indgå i arbejdsstyrken i de kommende år. Derved øges arbejdsstyrken i Region Sjælland, og de unge bliver selvforsørgende og opnår markant højere livskvalitet.

Projektets fire hovedaktiviteter:

 1. en afsøgende fase, der munder ud i screening af 120 unge og rekruttering efter visitation af 96 unge.
 2. et tværgående mentorforløb, der understøtter 96 rekrutterede unges udvikling gennem forløbet og i overgangen til ungdomsuddannelse.
 3. et socialt færdighedstræningsforløb, hvor de unge ud fra individuelle behov træner i små og store grupper, og styrker deres faglige udvikling i dansk og matematik i et miljø, der tager hensyn til deres psykiske udfordringer og sårbarhed. 96 unge vil påbegynde og 83 gennemføre dette forløb.
 4. et afprøvningsforløb på ungdomsuddannelser eller i praktik, der sikrer de unges tilvænning og succesfulde overgang til ungdomsuddannelse. 81 unge vil blive afprøvet, hvoraf 55 vil påbegynde en uddannelse eller FGU, og 15 et erhverv i fx løntilskud eller mesterlære i projektperioden.

Uddannelse til Alle Unge vil trække på tidligere afprøvede virkningsfulde metoder i et samlet forløb, der skal imødekomme de unges psykiske udfordringer og understøtte, at de unge udvikler deres sociale og personlige kompetencer. De unge skal opnå et niveau, der gør dem i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en FGU, en ungdomsuddannelse eller et praktikforløb, der klargør dem til at komme i arbejde og blive selvforsørgende.

Projektets målgruppe

120 psykisk sårbare unge eller unge med psykiske lidelser mellem 18 og 30 år, der ikke uden projektforløbets særlige støtte vil kunne optages og fastholdes på en ungdomsuddannelse.

Projektets økonomiske partnere

Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune, Forberedende GrundUddannelse (FGU) og EUC Nordvestsjælland. Der indgås samarbejdsaftaler med de to uddannelsesinstitutioner om overgange, og om at de unge så vidt muligt kan optages, når de er uddannelsesparate, og at de unge modtager mentorstøtte i overgangsfasen til ungdomsuddannelserne.

Projektets resultater

 • 55 vil påbegynde en ungdomsuddannelse eller FGU
 • 15 unge vil være i en form for beskæftigelse fx løntilskud eller mesterlære
 • 45 har gennemført en ungdomsuddannelse to år efter projektafslutning

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF