More - Morgendagens ressourcer

Info om indsatsen

 • Startdato

  17.06.2020
 • Slutdato

  31.03.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  44.461.815
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.633.811
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.496.997
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Tietgen

Projektbeskrivelse

Projekt "Morgendagens Ressourcer" (MORE) sigter mod at støtte 296 små og mellemstore virksomheder i erhvervshusgeografierne Sydjylland, Fyn, Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Bornholm, der er udsat for en særlig risiko for at blive negativt påvirket af langsigtede eftervirkninger af COVID-19-pandemien.

Projektet vil gennemføre kompetenceudvikling af virksomhedens ledere og medarbejdere. Det vil også sikre kompetencetilførsel gennem tilknytning af personer med en videregående uddannelse, som har eller tilføres de kompetencer, der kræves for at kunne gennemføre de nødvendige tilpasninger. Tilpasningerne kan fx være indenfor digitalisering, automation og grøn omstilling, hvilket sikrer konsolidering og lægger grundlaget for fremtidig vækst.

Kompetenceudviklingen og kompetencetilførslen vil blive understøttet af en indledende styrke- og sårbarhedsanalyse af den enkelte virksomhed. Analysen danner grundlag for projektets tilbud til den enkelte virksomhed gennem anvendelse af redskaber til systematisk monitorering, evaluering og revurdering (MER) og gennem inddragelse af faglige netværk, branchenetværk og lokale erhvervsnetværk.

Ifølge IMF vil verdensøkonomien i de kommende år opleve den største økonomiske recession siden 1930’erne, og nogle af de hårdest ramte lande er de lande, som danske fremstillingsvirksomheder primært eksporterer til: Tyskland, USA, Sverige, Storbritannien og Norge.

For mange fremstillingsvirksomheder øges usikkerheden yderligere som følge af den fortsatte uklarhed om relationerne mellem EU og Storbritannien fra den 1. januar 2021. Projektet vil derfor særligt orientere sig mod små og mellemstore virksomheder inden for fremstilling med særligt fokus på eksportvirksomheder og servicevirksomheder samt virksomheder inden for bygge- og anlæg og landtransport.

Projektet er inklusivt, additionelt og støtter virksomhederne i også at anvende alle muligheder for fremadrettet opkvalificering af medarbejderne, inklusiv FVU, OBU, AMU og samarbejde med arbejdsmarkedets kompetencefonde. Projektet vil være åbent for samarbejde med alle relevante aktører omkring realisering af projektet, og det vil ikke iværksætte mere specielle aktiviteter, der allerede tilbydes af andre aktører, men – hvor det er relevant – understøtte den enkelte virksomhed i at skabe kontakt med det eller de pågældende aktører.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF