MTIC circular co-creation

Info om indsatsen

 • Startdato

  14.03.2016
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  33.481.021
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  16.740.511
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Danish Life Science Cluster

Projektbeskrivelse

MTIC circular co-creation etablerer 15 innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og kommunerne i Region Midtjylland. Efter endt projektperiode er der udviklet 15 nye koncepter, prototyper eller løsninger, som virksomhederne kan gå videre med at kommercialisere og markedsintroducere.

Op til 45 små- og mellemstore virksomheder deltager i innovationssamarbejderne. Virksomhederne vil undervejs gennemgå en struktureret og faciliteret proces, hvor deres fælles forretningside til et nyt produkt til sundheds- og velfærdssektoren screenes, vurderes og testes i forhold til behovet i driften, udvikling af koncept og check af teknologi, markedsresearch og vurdering af det endelige produkts mulighed for rent faktisk at blive købt og komme i drift i den offentlige sundheds- og velfærdssektor. Produktets globale potentiale og mulighed for videre finansiering vurderes også undervejs.

Projektet giver virksomhederne optimale muligheder for at teste deres ideer og udvikle nye produkter til sundheds- og velfærdssektoren i et tæt samarbejde. Virksomhederne skal findes i krydsfeltet mellem sundhedsteknologiske virksomheder og virksomheder, der arbejder inden for fødevarer, IKT eller kreative erhverv.

MTIC circular co-creation er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og 14 kommuner i Region Midtjylland. Projektet fokuserer på at inddrage alle relevante parters viden og kompetencer på det rigtige tidspunkt i forhold til at udvikle de bedst mulige nye koncepter, prototyper, løsninger eller forretningsmodeller, som samtidig kan effektivisere driften i den offentlige sundheds- og velfærdssektor.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF