NEXT STEP version 2

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.11.2015
 • Slutdato

  31.10.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.220.488
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.110.244
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Foreningen Nordjysk FødevareErhverv F.M.B.A

Projektbeskrivelse

Rammen for Udviklingsprogram "NEXT STEP" og dets gennemførelse bygger blandt andet på en række kritiske antagelser, der samtidig er grundlæggende forudsætninger, som skal tages i betragtning ved afstemning med målgruppe og aktører for at opnå indfrielse af programmets resultatmål:

 • Vækstvirksomhederne i vækstlaget er ofte vokset ud af EU’s SMV kategori – her refereres til sektorens 10-12 store vækstvirksomheder, som har betydelig omsætning og balance, der går ud over SMV rammerne. De resterende virksomheder, som udgør en klassisk underskov af mindre og mellemstore virksomheder, og som kan betegnes ”vækstboblere”, udgør målgruppen.
 • SMV’er prioriterer i mindre grad kompetenceudvikling af medarbejdere end andre – dette udsagn stammer fra Socialfondens Nationale programbeskrivelse.
 • For få SMV’er kommer ind i solide vækstforløb – ditto.
 • Erhvervsfremmeaktørerne vil prioritere en målrettet tværgående fødevareindsats – denne antagelse bygger på erfaringerne fra gennemførelse af Pilotprogrammet under Fødevareindsatsen i Nordjylland.
 • Den nødvendige viden er til stede hos rådgivere – evalueringen af Pilotprogrammet peger på stor overensstemmelse mellem aktuelt rådgivningsbehov og -behovsopfyldelse gennem rådgiverne.
 • Kompetenceudvikling er en kritisk faktor for virksomhedernes evne til at forretningsudvikle – dette er en naturlig antagelse, som er baseret på empiri, og som Socialfondsprogrammets prioritetsakse 1 under Investeringsprioritet 2 hviler på.

Formål

Med Vækstforum Nordjyllands beslutning om etablering af den blivende fødevareorganisering Nordjysk FødevareErhverv med virksomhederne i centrum er formålet med nærværende ansøgning at skabe et videreførende udviklingsprogram "NEXT STEP", der blandt andet kan videreføre en række af de deltagende virksomheder fra Pilotprogrammet over i målrettede konkrete og etablerende udviklingsforløb, som vil udmønte sig i konkrete markedsudviklings- og eksporttiltag.

Derudover vil "NEXT STEP" udviklingsprogrammet rumme en række netværksaktiviteter, der kan tilgås af virksomheder, som kan drage fordel af at opbygge en tværgående netværksplatform omkring fælles kompetenceudvikling inden for særlige fødevarerelaterede områder med særlige rådgivningsbehov. Behov der, grundet den høje specialiseringsgrad, er svære at opfylde i andre netværksprogrammer.